Přibližně padesátka občanů si tak na setkání sama určila priority a cíle pro rozvoj města v oblastech, mezi něž patří například prevence kriminality, životní prostředí, vzdělání, veřejná správa, zaměstnanost, zdravý životní styl či bydlení. „Občané dodali spíše dílčí drobnosti, v prioritách jsme se všichni shodli,“ říká Marek Pieter, starosta Desné.
Plán zdraví a kvality života v Desné je speciálním rozvojovým plánem ve Zdravých městech. Jedná se o mezioborový rozvojový plán, který sleduje řadu oblastí s vlivem na zdraví obyvatel města. Plán je zaměřen na komplexní rozvoj podmínek pro zdraví a kvalitní život obyvatel města a je provázán do strategického plánu.
„Plán se stává mimo jiné formou pro implementaci mezinárodních dokumentů ve městě,“ uvedl Petr Švec, ředitel Národní sítě.
Jednání se zúčastnili i zástupci Lomnice nad Popelkou, kteří chtěli získat zkušenosti s tvorbou komunitního plánu.
Plán zdraví a kvality života v Desné je otevřeným dokumentem, který se bude každoročně aktualizovat po dalších veřejných projednáních.
„Na setkání, které přijde na pořad za rok, zástupci města doloží, jak se které záležitosti daří eliminovat či naopak rozvíjet,“ říká Pieter. ⋌