Cesta na kole po Liberci by v nejbližší budoucnosti měla být opět o něco jednodušší. Město plánuje postavit až dvacet nových cyklostezek. První na řadě budou dlouho slibovaná cyklostezka z Machnína do Chrastavy a cyklostezka za čistírnou odpadních vod.

„Cyklostezka za čistírnou je pro nás priorita, využívaná bude jistě i cyklostezka z Machnína do Chrastavy, která je už teď hodně frekventovaná," poznamenal předseda neziskové organizace Cyklisté Liberecka Pavel Matějka.

Pro tyto dvě cyklostezky už je podle zástupců města vydané stavební povolení a čeká se pouze na schválení dotační žádosti. „Dalších sedm úseků jsme vybrali jako prioritní a realizovány budou z finančních zdrojů získaných prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec," dodal náměstek primátora Jan Korytář. Předpokládané náklady se pohybují kolem 44 miliónů. Dalších jedenáct cyklostezek město vytipovalo jako náhradní pro případ, že by některá z prioritních cyklostezek nemohla být realizována. Podle Matějky je důležité, aby na sebe cyklostezky navazovaly. Usnadnit jízdu cyklistům po městě by ale podle něj mohlo i poměrně levné řešení, které spočívá v obousměrném zprůjezdnění jednosměrek. Tedy tam, kde mohou auta jen jedním směrem, by cyklista mohl oběma. „Jedná se například o ulice Moskevská nebo Revoluční. Policie už nám naše návrhy odsouhlasila, teď záleží na rozhodnutí města," dodal Matějka.