„S přibývajícím věkem kůže víček povoluje, a je tak ve výrazném nadbytku. Tím dochází k poklesu víček a kožní nadbytek v mnoha případech může i omezovat vidění,“ vysvětlila Alexandra Kittnerová, tisková mluvčí liberecké nemocnice, že jde i o problém funkční.

Podle jejích slov je současná praxe taková, že zákrok provádí oční oddělení na operačním sále za přísných hygienických podmínek v lokální anestezii.
O nový zákrok je v Liberci poměrně velký zájem. Za poslední půlrok totiž místní specialisté odoperovali osm desítek pacientů s pokleslými víčky.

„Převládají operace horních víček, dolní tvoří cca 5-10 procent. U horních víček je efekt po operaci znatelnější a operace je technicky přeci jen méně obtížná. Z těchto důvodů v celkovém počtu horní víčka převládají,“ uvádí MUDr. Libor Tauš, zástupce přimáře očního oddělení liberecké nemocnice a zároveň i vyvrací domněnky, že se o tyto operace zajímají jen zástupkyně něžnějšího pohlaví: „Muži tvoří poměrně velké procento - 10-15 procent pacientů.

Lékaři ovšem varují, že letní měsíce nejsou vhodné k operacím očních víček, respektive k následnému hojení, ale již teď je zřejmé, že je o tyto zákroky velký zájem, a nemalý podíl na tomto faktu má jeho cena, kdy obě horní víčka vyjdou na 5 000 korun, a stejná cenová relace je i u obou dolních víček.

Zavedení kosmetickoplastických operací očních víček je jednou z mnoha aktivit, kterými chce liberecká nemocnice rozvíjet oční oddělení. Další z nich je pak například nitrooční podávání látky Avastin. To zahájilo oční oddělení v červenci letošního roku po vzoru mnoha jiných pracovišť v celé České republice.

„Díky nemalým investicím do přístrojového vybavení se podařilo naše sítnicové centrum dostat na úroveň špičkových pracovišť v ČR. Vedle stávající fluorescenční angiografie a sítnicového laseru jsme nově pořídili optický koherentní tomograf, který umožňuje detailní vyšetření struktur sítnice a přesné cílení léčby,“ vysvětlila Alexandra Kittnerová. Jak uvedla, Avastin je převratem v léčbě očních nemocí, především neovaskulární formy věkem podmíněné makulární degenerace.

Avastin je již všeobecně ve světě i v ČR uznáván jako účinná a bezpečná léčba věkem podmíněné degenerace sítnice a v ČR ji podstoupily již tisíce pacientů. Za přísných sterilních podmínek je v prostředí očního operačního sálu aplikováno malé množství látky injekcí velmi tenkou jehlou. Výkon je bezbolestný a provádí se ambulantně po znecitlivění oka kapkami.

Zákrok není hrazen ze zdravotního pojištění žádnou zdravotní pojišťovnou a jeho cena je na našem oddělení 3700 korun za 1 aplikaci léčiva. K dosažení optimálního účinku je třeba injekce 2-3x opakovat v měsíčních intervalech. Po zákroku odchází pacient domů a vrací se k pravidelným kontrolám. „Věříme, že rozšířením spektra zákroků očního oddělení bude pro pacienty libereckého kraje velkým přínosem a sníží nutnost dojíždět za péčí do vzdálených pracovišť,“ uvedl primář očního oddělení Petr Bulíř.