Podobné akce přitahují spoustu podvodníků, kteří se budou chtít dostat například do domácností starších lidí. Český statistický úřad, který má celou akci na starosti, proto učinil několik opatření, aby chránil bezpečnost lidí.

Například termín schůzky si každý může sjednat podle svých potřeb – telefonní číslo najde na informačním letáčku. Na domluvenou dobu si starší lidé mohou domů přizvat někoho z rodiny, sousedy nebo kamarády a přátele.

Každý sčítací komisař musí po příchodu bez vyzvání ukázat občanský průkaz a průkaz sčítacího komisaře. Fotografie i jméno musí na obou souhlasit. Navíc bude na úředních deskách a webových stránkách příslušné obce zveřejněn seznam sčítacích komisařů. Stejný seznam překopírujeme na internetové stránky Jabloneckého Deníku.

Sčítači budou mít speciálně označenou modou brašnu v barvách České pošty i s jejím žlutým logem.

Přinesou dvě jedničky v letopočtu štěstí?