Jak se zachováte stanete-li se za pár týdnů poslancem?

Pokud se stanu poslancem, tak se vzdám funkce náměstka. Ostatně jsem tento svůj názor již veřejně prezentoval a dokázal i například při zvolení náměstkem hejtmana v roce 2012. Tehdy jsem se vzdal pozice starosty města Desná. Myslím si, že pokud chce člověk dělat věci naplno, tak tomu musí podřídit většinu svého času a nemůže sedět na více židlích.

Kdy konečně bude zahájena výstavba rychlostní silnice mezi Turnovem a Hradcem Králové?

Důležitá silnice pro náš kraj je stavebně zatím nejdříve reálná (v první fázi od Turnova) v roce 2021. V současné době se vyhodnocuje dopad trasy na životní prostředí a následně bude probíhat územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele a podobně. Stavbu připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Bohužel, musím mimo jiné konstatovat, že zatím vládě schází závazný harmonogram strategických staveb, který navrhují Starostové a nezávislí. Vedení trasy je připravované ve střídavém tří-pruhu s rezervou pro možnou realizaci čtvrtého pruhu.

Jak byste chtěl převést své zkušenosti z komunální politiky a práce pro Liberecký kraj na úrovni Parlamentu ČR ve prospěch našeho kraje?

Stejně jako jsem převáděl zkušenosti z komunální úrovně na Liberecký kraj. Známe, kde stát selhává (minimální kapitálové výdaje, zvýšená byrokracie, záporné hospodaření v době ekonomického růstu, důchodová reforma, otevřenost) a Starostové a nezávislí jednak o těchto problémech vědí, jednak ve svém volebním programu i prezentují návrhy na jejich řešení. Za Starosty nejsou sliby jako u jiných stran, ale je zde vidět velká práce se zapojením široké veřejnosti. Osobně považuji za svůj úkol naučit stát hospodařit jako města a Liberecký kraj, snižovat provozní výdaje, zvyšovat kapitálové výdaje, zjednodušit zákony, snížit byrokracii, a pokud možno nepřekážet obyvatelů a lidem ve vytváření hodnot.

Považujete daňový systém v ČR za uspokojivý nebo byste na něm něco rád změnil?

Daňový systém je nepřehledný, složitý, náročný a zbytečně drahý. Zákon o dani z příjmu z roku 1992 má 150 novel a je 7x delší než-li původní. Firmy na daňové povinnosti potřebují ročně cca 234 hodin, a to nás řadí až na 22. místo v EU. Náklady na výběr 100 Eur daní je v ČR 1,3 Eur a to nás řadí na 4. místo v EU (nejvíce nákladného systému). Zákon bych především zjednodušil, nepřijímal každý rok úpravy, aby podnikatelské prostředí bylo dopředu předvídatelné.