V loňském roce řešila policie v kraji 8 672 trestných činů. V roce 2016 jich bylo o pět set více. Dle informací nejvíce trestných činů v našem kraji se týká majetkové kriminality. Z hlediska zajišťování bezpečnosti na plánovaných akcích se policie podílela na 449 akcích.