Byla tu pro ně připravena zábava na celé odpoledne. Celé dění odstartovalo už hodinu před polednem hasičskou soutěží a po obědě přišly na řadu ukázky jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. A na sjezdovku dosedl i záchranářský armádní vrtulník Sokol.

Děti si také mohly projít stanoviště a plnit drobné úkoly. Soutěžící startovali u stánku Jabloneckého deníku, který byl součástí stanoviště Českého červeného kříže Jablonec, a na stejném místě byl i cíl. Odměnou každému byly drobné dárky od partnerů akce.