Vynutila si ji havárie při přestavbě zdejší Střední školy řemesel a služeb, kdy uvnitř budovy spadly nosné stěny a hrozil její pád do ulice. Budovu poté zpevnila ocelová konstrukce, zevnitř odborníci prováděli statické zabezpečení stavby.

Vše se protahuje tím, že investor, tedy Liberecký kraj, musel nechat vypracovat doplňující projektovou dokumentaci doplňující stavby. Tedy projekt na vše, co se havárií zničilo nad rámec původní přestavby. Je toho dost. A protože jde o evropské dotace a zákony jsou složité, vše trvá. „Do konce března dokončíme dokumentaci, v dubnu projektovou část, v květnu nebo červnu zahájíme postupnou likvidaci příhradové konstrukce. Měla by zmizet k poslednímu dni června. Na prázdniny by měla být ulice prázdná,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Tulpa. Veškeré materiály i vnitřní vybavení má přitom kraj už zajištěné. Vše mají firmy ve skladech.

Práce zde přitom bylo až až. Sklepy plné školního inventáře až po někdejší stropy. Zřícené nosné stěny, porušená statika celého objektu. Tak vypadal stav budovy v jablonecké Podhorské ulici, když do ní vstoupili odborníci a stavbaři společnosti Metrostav. V prosinci roku 2018 tady došlo k havárii při přestavbě objektu Střední školy řemesel a služeb na Centrum odborného vzdělávání, kterou prováděla společnost jiná.

Ve škole se zřítila většina vnitřních nosných stěn a stropů v několika patrech. Havárie postihla celou budovu včetně střechy.

Odborníci museli v rámci záchrany památkově chráněné budovy nejprve staticky zajistit rizikové prostory a nestabilní konstrukce. Vše bylo ztíženo o nevhodný přístup na dvůr a o sklepy plné inventáře. „V praxi šlo o vyklizení sedmi sklepních prostor místy plných až po strop,“ přiblížil oblastní ředitel Metrostavu Jan Syrůček.

Bez kladiv a hřebíků

U zajišťování statiky nestabilního objektu musela firma postupovat velmi opatrně, v podstatě místnost po místnosti. „I obyčejná kladiva a hřebíky byly zakázány. Objekt byl natolik narušen, že i takto malé otřesy by mohly způsobit zřícení zbylých konstrukcí,“ vzpomněl jeden ze stavbařů.

Zajištění budovy proto probíhalo pomalu a za zpřísněných bezpečnostních podmínek. Navíc v průběhu stavby odborníci naráželi na nedostatečnou dokumentaci historického objektu. „V průběhu sanace se například ukázalo, že konstrukce, kterou jsme považovali za nosný pilíř, byl ve skutečnosti komín s několika průduchy. Další nosná zeď byla ve skutečnosti plná zazděných otvorů, což logicky zásadně snížilo její stabilitu. Z původního zdiva tak na místě nezbylo v podstatě nic,“ popsal Syrůček.

Po úvodním statickém zajištění následovala technická třešínka celého navrženého řešení. Směrem do ulice vyrostla železná podpůrná stěna, kterou Jablonečané pro její podobu nazvali branou do Mordoru. Kvůli omezenému přístupu ke stavbě nemohl být nasazen jeřáb pro montáž prvků ocelové konstrukce. „Nezbývalo tak než celou konstrukci skládající se z prvků o hmotnosti přesahující i pět set kilogramů vybudovat a vyzvednout do výšky okolo třinácti metrů pouze za pomocí lidské síly,“ popsal Jan Syrůček. Stavba je nyní bez sebemenších závad předána investorovi.

Studenti by měli do jabloneckého Centra odborného vzdělávání vyrazit v září 2021.