Pozemek o rozloze zhruba fotbalového hřiště si od roku 2013 pronajal rádelský podnikatel a autodopravce Roman Machala. Jak řekl MfDnes: „Je to jen dočasná skládka, odpad je určený k recyklaci." Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Liberci mu totiž uložili pokutu 450 tisíc korun.

Navážel sem neoprávněně odpady, včetně nebezpečných stavebních odpadů s obsahem azbestu. Šlo o 2000 tun. Policisté při šetření zjistili, že FAMACHALA s.r.o.nabízí stavebním firmám převzetí a ekologickou likvidaci stavebních odpadů, aniž by k tomu byla dle zákona o odpadech oprávněna. Inspekce zahájí správní řízení a firma bude muset skládku legálně a ekologicky zlikvidovat.

„Materiál bude zřejmě muset uložit na zabezpečené skládce," informovala ředitelka Oblastního inspektorátu v Liberci Hana Kolářová. Rozhodně se staví proti tomu, aby deponovaný materiál obsahující i azbest putoval jako recyklovaný dále. Podle Machaly se má v budoucnu v drtičce přeměnit na stavební materiál.

To ale podle Kolářové vůbec nepřichází v úvahu. „Je to nesmysl, samozřejmě stavební odpad by se recyklovat mohl, ale jen čistý a ne s azbestem. Bylo by před tím nutné ho vytřídit," zdůraznila ředitelka ČIŽP. Zpracování materiálu s azbestem v drtičce inspekce podle ní nepřipustí, bylo by to příliš nebezpečné. Pro tuto karcinogenní látku jsou totiž stanovena zvlášť přísná opatření pro likvidaci.

Machala uvedl, že se s pokutou smířit nehodlá. Považuje za nespravedlivou a nemíní ji zaplatit. Podle něj inspektoři postupovali protiprávně. „Nebrali v potaz moje námitky, ani to, které firmy stav způsobily, a měli v dokumentech řadu nepřesností. Podám žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu," řekl deníku Machala.

Není to poprvé, co inspektoři ukládání stavební suti na tomto pozemku řeší, už v červenci vyměřili podle ČTK fyzické osobě pokutu 350 000 korun. O koho šlo, nemůže inspekce sdělit.

Azbest je materiál, který se pro své výborné vlastnosti (je nehořlavý i levný) velmi rozšířil jako izolační přísada ve stavebních materiálech. Později ale bylo zjištěno, že jeho vlákna mohou bohužel způsobit rakovinu plic… Azbest je obsažen v nejrůznějších stavebních materiálech označovaných jako osinek, osinkocement, azbestocement, eternit, dupronit a ezalit (požárně odolné desky) používaných od potrubí přes izolační desky až po střešní krytiny (eternit). Azbest je také v opláštění rozvodů vzduchotechniky, nebo jako protipožární podložky pod elektrorozvody. Azbest mohou obsahovat i izolační nástřiky.