A přijeli sem i zástupci partnerských měst Jablonce. Své zastoupení měli i mezi umělci vystupujícími v programu podzimních slavností. V rámci oslav vystoupila hudební skupina AGAT z polské Jelení Hory a Noa dechovka Musikvereinigung Neugablonz z německého Kaufbeurenu. „Na páteční odpoledne jsme pro návštěvy z partnerských měst připravili prohlídku nově zrekonstruovaného památníku sklářství na Kristiánově a následně večeři na Šámalově chatě na Nové louce,“ prozradila Kateřina Hujerová z kanceláře primátora.