„Je očekáván velký počet návštěvníků z České republiky i ze zahraničí, kteří se na místo konání dopraví hromadnými dopravními prostředky nebo svými vozidly,“ uvedla Dagmar Sochorová, pracovník prevence jablonecké policie.

Proto Policie ČR připravila soubor opatření k zajištění bezpečnosti. Policisté a další bezpečnostní složky se zaměří zvláště na omezení trestné činnosti, například krádeží. Důraz bude kladen i na oblasti alkoholové a nealkoholové toxikomanie a dalších trestných činů.
Policie žádá návštěvníky, aby nenechávali v automobilech a stanech cenné věci.

„Dále žádáme, aby návštěvníci parkovali na vyhrazených místech. Zdůrazňujeme, že zákaz parkování bude na silnici vedoucí do Sněhova, a to v obou směrech. Na silnici vedoucí do Frýdštejna bude možno parkovat pouze v jednom směru jízdy,“ upřesnila Sochorová.

Toto opatření se líbí i starostovi Malé Skály Jiřímu Nejedlovi. „Loni stála ve směru na Sněhov auta na obou stranách a dalo se projet jen jedním směrem. Nedokážu si představit, co by se stalo, pokud by museli jet tím směrem hasiči,“ uvedl Nejedlo.

Organizátoři festivalu připravili pro návštěvníky dvě centrální parkoviště. “Jsou připravena za Malou Skálou směrem na Železný Brod. Doporučujeme tato parkoviště využít, budou pod dohledem policie,“ upřesnil Pavel Mikez za pořádající agenturu. Auta, která budou stát v zákazech stání, budou nekompromisně odvážena odtahovou službou.

Obec Malá Skála nechala ještě na jaře instalovat pět kamer v centru obce. „Obecní úřad umožní přístup policistů k záznamům. Data zaznamenaná těmito kamerami budou zálohovaná, aby záznamy přispěly k případnému objasnění spáchaných trestných činů či přestupků,“ doplnila Dagmar Sochorová.

V obci budou hlídkovat policisté pořádkové a dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování z Jablonce a policisté Cizinecké policie. Dále zde budou provádět svoji činnost i hlídky Celní správy.