Změnilo se ale zaměření budoucí školy. „Opustili jsme projekt Vyšší školy ekonomické, pracujeme na tom, aby Vyšší škola působila jako detašované pracoviště Technické univerzity v Liberci se zaměřením na krizové řízení a inženýrství,“ upřesnil Stanislav Pěnička, zástupce ředitele školy a duchovní otec projektu. Podle jeho slov úplný závěr z jednání s Technickou univerzitou padne na podzim.

„Toto zaměření by pokrylo bílé místo ve školství. Škola by byla provázána s policií, vojskem nebo hasiči,“ dodal Pěnička.
Samotná přístavba učeben vyšší odborné školy právě prošla územním řízením a zpracovává se projekt ke stavebnímu povolení.

Odhadovaná cena stavby se vyšplhala ke 30 milionům korun. „Pokusíme se na stavbu získat dotace, nejspíše od ministerstva financí. Prozatím hledáme možnosti financování všude,“ upřesnil Petr Polák, starosta Tanvaldu.

Pokud dokumentace a schvalování hladce projde, přístavba by se měla začít realizovat již v příštím roce. Zastupitelstvo města již schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši tří milionů korun.

Stávající škola je připravena po otevření vyšší školy aspirovat na nadregionální. „Tanvaldsko je okrajovou částí Libereckého kraje, což bychom chtěli vyšší školou jemně zvrátit. Záměrem je vytvořit ve městě dobré seskupení škol s nadregionálním významem,“ dodal Stanislav Pěnička.
Architektonická studie přístavby školy počítá s dvoupodlažní budovou. V přízemí má být velká posluchárna, v patře dvě učebny.