Na silnicích, po kterých vedou objízdné trasy, se nyní policisté zaměřují především na bezpečnost a plynulost silničního povozu. Především kontrolují komunikace v obcích Jeřmanice, milíře, Rádlo, Pelíkovice a Rychnov u Jablonce nad Nisou. "Apelujeme na řidiče, aby dodržovali upravené rychlostní limity, dopravní značení a navrhované objízdné trasy," uvedla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová. Dodala, že především nákladní auta nemají vjíždět do míst, která jsou pro ně dopravními značkami omezená.

"Policisté reagovali na problémy, které vznikly v souvislosti se zvýšenou intenzitou dopravy na silnici třetí třídy v úseku Jeřmanice – Milíře – Rádlo, a to v obou směrech jízdy. Přijali jsme řadou opatření k minimalizaci problémů v dopravě, ke kterým na této komunikaci docházelo a v současné době vlivem nekázni řidičů především nákladních vozidel i dochází," uvedla Sochorová.

Policisté se na bezpečnost a plynulost dopravy v tomto úseku zaměřují od začátku rekonstrukce křižovatky. Kontrolují především dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel a dodržovaní povolené rychlosti, která právě v průběhu opatření byla snížena na 40km/h. Policie zde využívá vozidla s tzv. skrytým dohledem, což jsou vozidla v civilním provedení, určená prioritně ke kontrolám dodržování povolené rychlosti a pro občany jsou méně viditelná.

"Všichni policisté, kteří se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu v úseku silnice třetí třídy Jeřmanice – Milíře – Rádlo podíleli, za období od 1. 8. do 30. 9. řešili celkem 136 přestupků řidičů motorových vozidel, kdy se převážně jednalo právě o porušení zákazu vjezdu nákladních vozidel či porušení povolené rychlosti," dodala Sochorová.

Rychnovští policisté museli svůj výkon služby směřovat také na kontroly po trase Rychnov u Jablonce nad Nisou – Pelíkovice – Radoňovice, kde též platí zákaz vjezdu nákladních vozidel, a dále na trasu Turnov – Jenišovice – Frýdštejn – Dalešice – Maršovice, kam nesmějí vjet nákladní vozidla nad 12 tun.

Dopravní policisté se v tomto období museli zaměřit také na problematickou a sledovanou silnici první třídy číslo deset, a to zase s ohledem na motocyklisty, kteří po této silnici často svoji jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu.

Stanovené objízdné trasy:
V období od 15. 4. 2020 – 30. 11. 2021 (původně byl stanoven termín do 2. 7. 2022) bude provoz v dopravním uspořádání silnice 2+1. tj. 2 jízdní pruhy pro směr Turnov – Liberec a 1 pruh pro směr Liberec – Turnov. Sjezd a nájezd ze silnice I/65 od Jablonce bude UZAVŘEN.
Objízdná trasa do Jablonce bude vždy přes Liberec.
Pro vozidla jedoucí do Rychnova u Jablonce nad Nisou, Kokonín a Vrkoslavice bude objízdná trasa přes Železný Brod a Maršovice.
Z křižovatky silnic č. I/10 x II/287 Bratříkov je vedena objízdná trasa do Jablonce přes Tanvald.
Zdroj: Policie ČR