Lidé je mohou potkat například na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy. Dále také na místech, kde se pohybuje větší množství lidí, kterými jsou například úřady. Pokuta za nedodržování opatření se může vyšplhat až na 10 tisíc korun.

Ve středu 14. října policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje provedli bezmála 450 kontrol, při kterých zjistili 70 případů porušení opatření.

"V souvislosti s porušením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví jsme zaznamenali 48 případů, z nichž 15 bylo vyřešeno v příkazním řízení. Jeden případ byl oznámen správnímu orgánu. K porušení krizových opatření vyplývajících z usnesení Vlády ČR došlo v 16 případech, z nichž 2 byly oznámeny správnímu orgánu," uvedl tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Policie v Libereckém kraji provedla za celý říjen přes čtyři tisíce kontrol. V devadesáti případech policisté zjistili porušování mimořádných opatření. Více než deset byli nuceni oznámit Krajské hygienické stanici. "V dalších téměř dvaceti případech, v kterých jsme zjistili porušení krizových opatření, jsme čtyři oznámili Obecním úřadům," dodal Vojtěch Robovský a řekl, že kontroly budou pokračovat. Proto policie veřejnost žádá o dodržování restriktivních opatření a děkuje za spolupráci při prováděných kontrolách.