Celkem 65 podzemních sond bude sledovat vliv činnosti polského hnědouhelného dolu Turów na české pohraničí. Státní podnik Diamo v těchto dnech ve Frýdlantském výběžku provádí vrtné práce a instaluje měřicí body. Ty budou monitorovat, zda na české straně kvůli těžbě nedochází k deformaci terénu. Projekt inicioval Liberecký kraj.

„Celkový počet zřízených monitorovacích bodů bude 65, většina jich je na obecních pozemcích města Hrádek nad Nisou. Práce našich zkušených pracovníků přispěje k odbornému vyhodnocení přeshraničních vlivů dolu Turów,“ popsal ředitel Diama Ludvík Kašpar.

Monitorovací body tvoří ocelové tyče ukotvené v nezámrzné hloubce, na vrcholu opatřené ocelonerezovým polokulovým ukončením. Proti vnějšímu poškození jsou chráněny betonovou skruží a plastovou signální tyčí. Linie měřicích bodů bude dlouhá téměř 4 kilometry. Pravidelná kontrolní měření poklesů terénu se budou opakovat jednou ročně.

Poláci chtějí v Turówě těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních. Těžba podle analýz českých odborníků narušuje spodní vody na českém území, a ohrožuje tím zásobování pitnou vodou pro desetitisíce lidí. Instalaci měřicích body uložila Diamu svým usnesením česká vláda.

„Monitorovací vrty výrazně pomohou řešit situaci a zesílit tlak českých argumentů. Polská strana nám totiž dává najevo, že škody, které způsobuje jejich hnědouhelný důl Turów, nemáme podložené žádnými relevantními měřeními,“ vysvětlil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Případem se zabývá i Evropská unie. Česká strana nedávno zaslala k Evropské komisi stížnost na postup Polska při přípravě pokračování těžby v Turówě. Češi tvrdí, že polské úřady s nimi nekomunikovaly, nebraly v potaz jejich připomínky a porušily unijní směrnice.

Poláci zodpovědnost za úbytek vody na českém území odmítají. Podle vedení polostátní společnosti PGE, která důl Turów provozuje, nemá těžba na hladinu vody v českém pohraničí negativní vliv.