Miliony korun bude město nuceno zaplatit za obnovu zeleně. Říjnová vichřice, která se nad městem přehnala, neušetřila stromy a keře ani v jediném parku na území Jablonce nad Nisou.

Přitom odstranění následků vichřice přišlo již město na více jak deset milionů korun.

„Hledáme další peníze, protože nejde jen o to, zničené stromy prostříhat, ale o celkovou revitalizaci zeleně,“ uvedl jablonecký starosta Petr Tulpa, který upozornil, že částka na obnovu zeleně se bude týkat milionů korun.

Vzhledem ke zmíněným skutečnostem přišli zastupitelé k myšlence veřejné sbírky na obnovu městské zeleně.

Za vybrané peníze by město koupilo kvalitní sadbu dřevin a zaplatilo její vysazení. „Se zahájením sbírky, pokud ji také schválí krajský úřad, se počítá nejdříve v květnu,“ informovala mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Lidé by pak mohli přispívat na zvláštní bankovní účet po dobu konání sbírky nebo do pokladničky umístěné v infocentru v budově radnice.

Přestože během zimy probíhal úklid a sčítání škod způsobených kalamitou, výsledek celkové škody vypluje napovrch až letos.

„Po inventarizaci dřevin posoudíme bezpečnost jednotlivých stromů a dokončíme prořezy a úklid dřevního odpadu,“ řekla vedoucí oddělení životního prostředí Jitka Lochovská, která doplnila, že teprve pak lze začít uvažovat o opětovném vysazování nových stromů a keřů.

Při výsadbě nových dřevin se musí postupovat s rozvahou, aby nové stromy byly vhodné do daného prostředí. Podle Lochovské se musí brát v potaz jejich budoucí vzrůst a náročnost na údržbu. I proto úplná revitalizace zeleně není možná ještě letos.

A proč Jablonečtí hledají pomoc právě prostřednictvím sbírky? Již v minulosti byly téměř všechny parky ve městě zakládány na základě veřejných sbírek organizovaných okrašlovacími spolky a z příspěvků podnikatelů, obchodních společností i drobných dárců z řad obyvatel.

„Není proto nic neobvyklého, když i nyní se obrátíme na veřejnost s prosbou o pomoc při řešení následků kalamity a obnovy stromů v našem městě,“ konstatoval místostarosta Lukáš Pleticha.

Říjnová kalamita se aktuálně odrazila i na dopravě, ale podepsala se především na zmiňovaných stromech. Během tří dnů totiž napadlo sedmdesát centimetrů sněhu. Na tak brzký a velký příděl zejména mokrého sněhu nebyla příroda připravena.

Veškeré stromy a keře ještě nestačily shodit listí a pod tak velkou tíhou se lámaly. Paradoxně v okolí Jablonce díky vyšší nadmořské výšce škody nejsou tak rapidní.

Na snímky z říjnové kalamity se můžete
podívat ve fotogalerii.