Hlouběji do kapes kvůli svozu odpadu v roce 2008 zatím jablonečtí sahat nemusí. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém čtvrtečním jednání.
Ceny zůstanou stejné jako v letošním roce i přesto, že důvodů ke zvýšení poplatků existuje podle zastupitelů hned několik. Navýšení, odhadované na více než tři miliony korun, pokryjí dotacemi z městského rozpočtu.
Jedním z důvodů rostoucích nákladů je i zvyšující se spotřeba oranžových pytlů a plastových kontejnerů na tříděný odpad. „Systém u nás ve městě je nastavený na třídění a snaží se k němu vést občany,“ uvedl místostarosta města Otakar Kypta.
A právě i třídění odpadů zasáhne podle ředitele odboru financí a majetku Ondřeje Friče do meziročního nárůstu nákladů, který je odhadovaný asi na šest procent. „Chystáme se totiž rozšířit další stanoviště separovaného odpadu,“ uvedl Frič. Nemalé finanční částky vyčerpá podle zastupitelů i údržba přístřešků pro odpadní nádoby.
Do rozpočtu zasáhne i to, že společnost Severočeské komunální služby, která odpad odváží, v novém roce nepočítá s dotací pro město. Ta v letošním roce dosáhla osmi set tisíc korun. SKS díky tomu svážela odpad i neplánovaně nebo na telefonickou žádost.
Ceny za odvoz odpadu pro občany naposled vzrostly na počátku roku 2005, od té doby zůstávají základní poplatky nezměněny. Obyvatelé si mohou vybrat vedle devíti rozdílných velikostí i různou četnost svozu kontejnerů podle potřeby. Na základě těchto kritérií je určena konečná cena za odvoz. „Občané si mohou roční částku snížit tím, že si objednají méně svozů nebo menší popelnice,“ vysvětlil Kypta. Menšího objemu smíšeného komunálního odpadu lze dosáhnout právě i tříděním jeho recyklovatelných složek.

Ceník vývozu odpadu na I. pololetí

Plastová popelnice 60 l odvoz 1 x týdně⋌ 884,–
Plastová popelnice 80 l odvoz 1 x týdně ⋌985,–
Kovová popelnice 11O l odvoz 1 x týdně ⋌1136,–
Plastová popelnice 120 l odvoz 1 x týdně ⋌1136,–
Plastová popelnice 240 l odvoz 1 x týdně ⋌2210,–
Plastová popelnice 340 l odvoz 1 x týdně⋌ 3110,–
Plastová popelnice 660 l odvoz 1 x týdně ⋌6082,–
Plastová popelnice 770 l odvoz 1 x týdně ⋌6953,–
Kontejner 1100 l odvoz 1 x týdně ⋌9345,–
odvoz 2 x týdně ⋌18261,–