Na programu jednání jsou například podpora výstavby technické infrastruktury, obnova městské památkové zóny nebo změny ve složení Osadního výboru Kokonín. Do voleb do místních zastupitelstev, které se budou konat v říjnu, se jablonečtí zastupitelé v současném složení sejdou ještě šestkrát a to 10. února, 17. března, 21. dubna, 19. května, 23. června a 22. září.