S jeho prací je podle průzkumu spokojeno 40 procent respondentů. Jen o procento méně má však pocit, že by jeho činnost mohla být kvalitnější.
Společnost uskutečnila průzkum ve dnech v týdnu od 4. listopadu na vzorku 15 000 dotázaných.

Z výsledků také vyplývá, že mnoho lidí ani po roce působení nového hejtmana neví, jak se k otázce spokojenosti s jeho činností vyjádřit.