Velký temperament, špatná spolupráce s učitelem, záškoláctví, problémy v rodině, útěky z domova. To jsou nejčastější důvody, proč mládež navštěvuje Středisko výchovné péče v Liberci.
Aby rodiče s dětmi nemuseli dojíždět, rozhodlo město zřídit pedagogicko–psychologické pracoviště také v Jablonci nad Nisou. „Jeho provoz bude zajištěn od prvního září tohoto roku,“ sdělila tisková mluvčí jablonecké radnice Veronika Krausová.
Nově zřízené středisko bude zaměřeno především na odbornou psychoterapeutickou pomoc při zvládání krizových vztahů, diagnostiku a následnou péči o děti týrané, metody rodinné terapie, specifickou péči s nezletilými a mladistvými a odbornou pomoc, když je dítě šikanováno.
V současné době tyto služby neposkytuje žádné odborné zařízení v Jablonci. „ Ze strany města je to dlouhodobý záměr, který vyplynul z programu právní ochrany dětí,“ řekl místostarosta Jablonce Petr Vobořil s tím, že středisko bude plně hrazeno ze státního rozpočtu.
Přibližně jedna třetina dětí, která vyhledává odbornou pomoc v Středisku odborné péče v Liberci, se od září může obrátit na pracovníka střediska, které se bude nacházet v Anenské ulici. „Nyní k nám dojíždějí děti z celého kraje včetně Jablonecka. Nejčastěji mají děti problémy ve škole. Na druhém místě pak řešíme rodinné problémy,“ potvrdila sociální pracovnice ze Střediska výchovné péče v Liberci Lenka Holasová. Ta také potvrdila to, že mají nejvíce klientů ze základních škol, kterým je kolem patnácti let.
„K nám docházejí klienti jednorázově i opakovaně. Máme zde i připravené dvouměsíční pobyty,“ doplnila Lenka Holasová. Čekací lhůty ve středisku nejsou dlouhé. Po zavolání a sdělení problému, čeká klient nejdéle čtrnáct dní. Za minulý rok eviduje středisko v Liberci na 218 klientů.
Dnes rapidně přibývá dětí a mládeže s výchovnými problémy, proto Komise sociálně právní ochrany dětí doporučila Radě města odborné středisko zřídit.