Z důvodu přerušení provozu všech mateřských škol v Jablonci po dobu letních prázdnin, dalo město šanci různým poskytovatelům služeb, zabezpečit předškolní děti s příspěvkem od města sto korun za den pro rodiče.

„Pokud rodiče umístí své dítě do zařízení, které se na základě výzvy zaregistrovalo u města Jablonce nad Nisou do 31. května, bude rodičům automaticky poskytnuta sleva služby o příspěvek města ve výši sto korun na jedno dítě a jeden pobytový den,“ řekla Lenka Lipšová z oddělení školství, kultury a sportu jabloneckého Městského úřadu.

Lipšová dodala, že k poskytnutí slevy musí rodiče poskytovateli služby předložit potvrzení o docházce a bezdlužnosti, které si vyžádají u ředitelky své MŠ nebo vedoucí odloučeného pracoviště. „Vyplněné potvrzení rodičům poskytovatel služby odebere, neboť jej musí doložit městu jako podklad k vyúčtování příspěvku,“ doplnila Lipšová.

Další podmínkou je, že dítě musí docházet do zařízení nejméně na čtyři hodiny denně v pracovní dny a ve školním roce 2008/2009 už navštěvovalo některou z jabloneckých mateřinek.

V pěti zařízeních poskytují příspěvek

Mezi ně patří agentura Káťa, Mateřské centrum Jablíčko, Rodinné centrum Magnet, studio Beruška a Martina Chvátalová. Nabídku hlídání ve dvou letních měsících nabízí standardně agentura Káťa, která počítá se sedmi až deseti dětmi na jednoho pracovníka.

Rodinné centrum Magnet je schopno zajistit jak hlídání dětí, tak příměstský tábor v termínu od 6. července do 21. srpna včetně stravy. Příměstské tábory nabízí také Martina Chvátalová a studio Beruška. Týden pro nejmenší zajistí MC Jablíčko.

Z jablonecké radnice odhadují, že prostředky vynaložené na spolupráci s externími subjekty v době hlavních prázdnin, a to při počtu sto dětí denně, se bude rovnat celkové částce 360 000 korun. „Tyto finance bude město čerpat z rozpočtové rezervy,“ doplnila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.