Vůz zaměstnanci využijí k dopravě klientů za kulturou, sportem, k lékaři a na nákupy. Poslouží také k zásobování zařízení. Na financování nového automobilu se podílelo 37 sponzorů z regionu napříč obory od velkých firem až po ty nejmenší. Předání sociálního automobilu proběhlo ve čtvrtek 26. července za účasti jeho ředitele domova Stanislava Petroviče.