V Tanvaldě neustále pracují na naplňovaní cílů schváleného Strategického plánu rozvoje města. Proto na posledním jednání zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na revitalizaci parků u kruhového objezdu, parku u fontány, parku u památníku T.G.M a pěší zóny u Gymnázia, z Operačního programu životního prostředí. „Tímto bychom chtěli dál vylepšovat tvář města," řekl starosta města Vladimír Vyhnálek.

ZÁSADNÍ ZMĚNA

Náklady na revitalizaci parků podle odhadu přesahují částku čtyři a půl milionu korun. Z toho 1,5 milionu tvoří náklady na technické úpravy parků, jako jsou například cesty a mobiliář. „Tohle by měla být velmi zásadní změna. Všechny čtyři parky by měly být sjednoceny do jednoho stylu," dodal starosta.

Přiznal také, že v případě, pokud by s žádostí neuspěli, rádi by již vypracované projekty alespoň částečně využily. V tuto chvíli prochází proměnou i další parky ve městě. Upraven byl ten před radnicí a revitalizací prochází i park na Šumburku.

KRKONOŠSKÁ ULICE

Nezaměřují se však pouze na zeleň. Především Krkonošská ulice, kudy turisté jezdí nejčastěji, by měla dostat více reprezentativní vzhled.

Na vjezdu od Velkých Hamrů už je opravený takzvaný Četnický dům, vedení města se neustále snaží vyřešit situaci domu na bývalém autobusovém nádraží a nový kabát dostalo i Infocentrum. „Dělaly se zde rozsáhlé úpravy včetně elektroinstalace," informoval tanvaldský místostarosta Antonín Bělonožník. Fasáda je již hotova a zcela dokončeno by mělo být do konce května.