„Všichni víme, že finančně to není jednoduché, ale kanalizace je nutná. Bůh ví, kdo kde má jak udělaný septik, a kam co prosakuje,“ říká Pavla Garwoodová z Kořenova. Obec se tento problém snaží řešit, jenže naráží na to, že projekt kanalizace, na který chtěla získat peníze z Evropské unie, vyžaduje nepřijatelnou spoluúčast.

Podíl obce se snížil, ale stále je vysoký

„Nutný podíl obce se stále přepočítává a podařilo se jej snížit, ale i tak částka, kterou bychom si museli půjčit, přesahuje naše možnosti. Sedmadvacet milionů korun, jako spoluúčast ve zhruba stomilionovém projektu, je pro nás moc. Chybné rozhodnutí by mohlo ovlivnit hospodaření obce v následujících patnácti letech,“ řekl Deníku starosta Kořenova Luboš Marek.

Podle něj se ale kanalizace v Kořenově tak jako tak řešit musí. „Od začátku je to iniciativa obce. Lidé v neodkanalizovaných částech Kořenova mají septiky a jímky, které prosakují a protékají, kam nemají. Proto je z místních potoků cítit zápach,“ poznamenal Luboš Marek.

Řešení kanalizace má dvě možnosti

Obec má v současné době dvě možnosti, jak chybějící kanalizaci vyřešit.
Buď sežene ještě nějaké finance, čím sníží případné zadlužení a půjde do plánovaného projektu kanalizace a čistírny odpadních vod, nebo využije druhou, levnější variantu.

„Z vlastních prostředků bychom vystavěli dvě menší čistírny odpadních vod a k tomu bychom přispěli na vybudování individuálních odkanalizování trvale bydlícím občanům, pro které ani jedna z obou čistíren nebude technicky dostupná,“ konstatovala Petra Slavíková z oddělení výstavby a životního prostředí kořenovského Obecního úřadu.

„V případě individuálních finančních příspěvků ze strany města by bylo samozřejmě podmínkou vybudování domovní čističky během přechodného období,“ poznamenal starosta Kořenova Luboš Marek.

Obec už jeden problém s čističkou řešila, a to loni, když musela narychlo zřídit provizorní čistírnu odpadních vod jako náhradu za tu, která fungovala v areálu společnosti Cutisin. Firma totiž v květnu výrobu v Kořenově ukončila a objekt včetně čističky, kterou využívali lidé z Dolního Kořenova, nabídla k prodeji. Jako náhradu nechala obec vybudovat novou malou čistírnu.