Jez v Harrachově.Zdroj: ÚZSVMPozemek je v Harrachově na řece Jizeře a je zastavěný stavbou jezu. Ta je ve vlastnictví společnosti, která v dané lokalitě provozuje malou vodní elektrárnu. Povodí Labe vykonává správu řeky Jizery, a proto o pozemek projevilo zájem.

Původně tento pozemek tvořil část území Polska. Do vlastnictví československého státu přešel v padesátých letech na základě dohody mezi oběma státy. ÚZSVM jej poté získal do Správy Krkonošského národního parku.