Jez v Harrachově.Zdroj: ÚZSVMPozemek je v Harrachově na řece Jizeře a je zastavěný stavbou jezu. Ta je ve vlastnictví společnosti, která v dané lokalitě provozuje malou vodní elektrárnu. Povodí Labe vykonává správu řeky Jizery, a proto o pozemek projevilo zájem.

Původně tento pozemek tvořil část území Polska. Do vlastnictví československého státu přešel v padesátých letech na základě dohody mezi oběma státy. ÚZSVM jej poté získal do Správy Krkonošského národního parku.

První píšťaly byly z jabloneckého obřího nástroje sneseny již na podzim loňského roku. Celý nástroj pak měl být demontován na jaře letošního roku, k tomu však již vlivem koronaviru nedošlo. Stejně tak se nepodařilo zahájit práce na začátku listopadu.
Obnova varhan v jabloneckém kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se zpozdí