V Nové Pace se žáci seznámili se způsobem vytápění organizací plynovou kotelnou. Zástupce firmy Walraven představil žákům výrobní program Pacifyre – samovypěňovací utěsňování prostorů v požárně dělících konstrukcích.