Pozemek v Poniklé.Zdroj: ÚZSVMPrvní pozemek má výměru 1038 m² a je na něm umělá nádrž, která ale není funkční. Je nad bývalým areálem výroby masokostních mouček. Druhý, který na první navazuje, má výměru 3059 m², tvoří část Kopaninského potoka a tímto areálem přímo prochází.

ÚZSVM oba pozemky získal při prověřování vlastnictví v Mapě majetku státu. V těchto místech byl dříve státní podnik Farma Krkonoše, který byl později bez likvidace zrušen.

Majetek nejdříve úřad nabídl bezúplatně státním institucím. Poté prostřednictvím elektronického aukčního systému ke koupi veřejnosti. Vyvolávací cena byla 62 tisíc korun

Aukce přilákala pět účastníků a měla napínavý průběh. Poslední den se strhl doslova boj a čas aukce se protáhl, kvůli neustávajícím příhozům. Výsledná cena dosáhla po 33 příhozech 380 tisíc korun. Vítězný účastník aukce se stal novým majitelem pozemků na základě kupní smlouvy.

Mapa majetku státu představuje zcela jedinečný projekt ÚZSVM. Jedná se o detailní analýzu všech nemovitostí státu evidovaných v katastru nemovitostí. Od roku 2015 do konce roku 2019 dokázal ÚZSVM snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty o 6 551 nemovitostí (tj. o 71 %). Zároveň se podařilo o 801 subjektů (tj. o 62 %) snížit počet nedohledaných a zaniklých státních subjektů. U nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu či likvidaci došlo dokonce k poklesu o 7 544 položek (tj. o 46 %).