E-mail vypadá jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek a jeho příjemce je coby daňový dlužník vyzýván, aby částku daňového nedoplatku v něm uvedenou uhradil na bankovní účet, který však v žádném případě není účtem finančního úřadu. Podvodné e-maily jsou rozesílány z adresy podatelna@fsmfcr.cz a jsou podepsány jmény ředitelů finančních úřadů.