„Celkem se jedná zatím o tři případy, které se všechny odehrály v liberecké městské části Vratislavice nad Nisou. Jeden případ jsme zaznamenali v ulici Olbrachtova a dva v ulici Aloisina výšina," vypočítala mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.

Průběh podomního prodeje byl ve všech případech podobný. „Pod záminkou kontroly vody se neznámý muž vetřel do bytu starších osob a v bytě jim namontoval s jejich souhlasem spořiče. Ještě než se objevil u jejich dveří, zavolal jim zpravidla na jejich pevnou telefonní linku," popsala Šrýtrová taktiku podvodníka a upozornila, že muž, který do bytu vstupoval, měl podle svědků cizí přízvuk.

Jak dále dodala mluvčí, za provedenou práci si vypečený „řemeslník" účtoval částku ve výši tisíc korun. Na tuto sumu vystavil také fakturu, kde byla uvedena adresa i razítko firmy. Jak však policisté záhy zjistili, firma uvedená na fakturách existuje na dané adrese jen fiktivně. „Na adrese, která je na fakturách uvedena, sídlí firma, která je správcem budovy a přebírá pouze zásilky firem, které jsou na této adrese uvedeny," dodala Šrýtrová. Vzhledem k tomu, že se vše děje na bázi dobrovolnosti, nedopouští se podle Šrýtrové prodejce protiprávního jednání. Na základě Nařízení statutárního města Liberce však Tržní řád domovní prodej zakazuje. Prodejce se tak dopouští přestupkového jednání. Jak na závěr dodala Šrýtrová, obdobné podvody řešila policie i v jiných krajích.