V Jablonci se uzavře část silnice od křižovatky na Ostrém rohu ke křižovatce s ulicí Pražského povstání (10:30 - 11:00) a dále od křižovatky s ulicí Pražského povstání až k Centrálnímu parkovišti v Bedřichově (11:00 - 11:30)

Od otočky autobusu v Bedřichově ke Královce a na Hrabětickou louku se nebude moci projet v čase 11:15 až 12:00.