„Ty nemají žádný zásadní vliv na dopravu ve městě, nejsou plánovány uzavírky, dochází pouze k částečným dopravním omezením,“ sdělila Lenka Vrátná, tisková mluvčí Jablonecké energetické.

V současné době probíhají výkopy a pokládky potrubí v ulici Čelakovského, U Hřiště a Mozartova a také v oblasti výměníku v ulici Mechová směrem k přechodu pro chodce v ulici Palackého.

„Stavební práce běží zcela podle harmonogramu, příští týden již budeme montovat první nové kotle a v říjnu by měli být již odběratelé přepojeni na nové zdroje,“ okomentoval průběh prací Miloš Vele, náměstek pro ekonomiku města a předseda představenstva Jablonecké energetické v jedné osobě.

„Využíváme moderní technologii tzv. předizolovaného potrubí, které bylo na míru vyrobeno právě pro jablonecký terén,“ vysvětlil Petr Roubíček, ředitel Jablonecké energetické. „Potrubí je vybaveno signalizačními vodiči, které jsou schopny přesně lokalizovat problematická místa, a zabrání tak rozsáhlým výkopům.“

Zdroj Z4 v ulici Březová bude dokončen nejdříve. Od října bude teplem a teplou vodou zásobovat nejen sídliště Šumava, ale i věžáky v Jabloneckých Pasekách, pasecký domov důchodců, Městskou halu a Plavecký bazén.

V současné době probíhají výkopy a pokládky potrubí v ulici Čelakovského, U Hřiště a Mozartova a také v oblasti výměníku v ulici Mechová směrem k přechodu pro chodce v ulici Palackého.

Aktuální informace o případných odstávkách vody či výkopových pracích, které by mohly mít vliv například na parkování v konkrétních ulicích, najdete na webových stránkách jabloneckaenergeticka.cz.

První etapa se týká celkem pěti lokalit a práce budou hotovy do konce října tohoto roku, kdy budou všechny domácnosti, jichž se tato etapa týká, přepojeny na nový způsob dodávek tepla. Díky celkové decentralizaci soustavy zásobování teplem se značně zmenší ztráty a tím dojde i ke snížení cen. Předpokládaná hranice je 650 korun za gigajoule je ale pravděpodobné, že se cenu podaří dostat i níže.

První část revitalizace vyjde na 100 milionů korun bez DPH. 60 % uznatelných nákladů z této částky zaplatí dotace EU, zbytek uhradí Jablonecká energetická z vlastních zdrojů (příplatek akcionáře mimo základní kapitál) a formou směnečného programu. Náklady na druhou etapu budou činit cca 150 mil. Kč, polovina této částky by měla být opět uhrazena z dotací.