Takový provoz přes Proseč lidé nepamatují. Vede tudy totiž jedna z objízdných tras kvůli stavbě silnice I/14 Kunratice – Lukášov. Počty projíždějících aut rapidně vzrostly. „Přes den jsou to vlastně nekončící proudy aut. Modlíme se, aby už silnici přes Lukášov dodělali,“ sdělila Eva z Proseče. Stojíme na hlavním tahu městské části.

Stavba přeložky silnice má na Proseč ještě další dopad. Zdejší lidé volali po rekonstrukcích i vzniku nových přechodů pro chodce. I když je vše připraveno a vyprojektováno, letos se tu nic konat nebude. „Chtěli jsme vyhovět požadavku obyvatel Proseče, jeden přechod na ulici Prosečská obnovit a dva vybudovat. Před vyhlášením výběrových řízení jsme projekty konzultovali s nadřízenými orgány, které nám pro letošní rok vydaly zamítavé stanovisko,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

Konkrétně se jedná o tři přechody na křižovatkách ulice Prosečské s ulicemi Nad Školou, U Sokolovny a Na Palouku. U všech by byl při stavbě umístěný semafor, který by řídil již dnes hodně zahuštěnou dopravu.

„Z pohledu dopravní bezpečnosti je uzavírka řízená semaforem považovaná za částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu a na objízdné trase ji městu žádný z dotčených orgánů v současné době nepovolí. Silnice Prosečská I/14 je až do května 2018 objízdnou trasou pro budovanou spojnici z Kunratic do Jablonce,“ sdělila Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Uzavírky by prý způsobily kolaps dopravy stejně, jak je tomu v sousedním Liberci. „Tuto sezonu požadavku na přechody nemůžeme vyhovět. S realizací všech tří přechodů však počítáme příští rok,“ doplnil náměstek Lukáš Pleticha.