Letos již podruhé oznámila sklářská společnost Preciosa hromadné propouštění svých zaměstnanců. Výpověď nyní dostane celkem 125 lidí. Už během ledna opustilo společnost 262 zaměstnanců. Jak Deníku potvrdila ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková, jedná se předně o zaměstnance pracující v dělnických profesích.

Tato druhá vlna hromadného propouštění se dotkne více turnovského závodu, kde přijde o práci 70 zaměstnanců. Ze závodu v Liberci pak odejde 25 dělníků.

K propuštění vedou Preciosu dva hlavní důvody. „Snahou naší společnosti je trvalé zvyšování efektivity práce a modernizace výroby. To sebou nese menší potřebu počtu zaměstnanců. Druhým faktorem, který stojí za propouštěním je snížená poptávka na trhu po našich výrobcích. S tím také přichází snížení výroby,“ vysvětlil důvody propouštění personální ředitel Preciosy Jiří Palát.
Jak dále poznamenal, propouštění se uskutečňuje po dohodě s odborovými organizacemi a úřady. „Musím zdůraznit, že máme velice dobrou spolupráci s úřadem práce, který nám aktivně pomáhá celou situaci řešit,“ uvedl Jiří Palát.

Propouštění by měl být už konec
Podle odhadu Jiřího Paláta by toto hromadné propouštění mělo být v dohledné době poslední. „Samozřejmě i nadále směřujeme k dosažení vyšší efektivity práce a usilujeme o automatizaci procesů, které jsou nyní prováděny manuálně, ale v dohledné době nepovažuji za pravděpodobné další propouštění,“ řekl Jiří Palát.

Personální ředitel také na dotaz Deníku připustil, že vliv na trh mají i levné výrobky z asijských zemí. „Samozřejmě náš trh je již dlouhodobě segmentován. Nelze popřít, že levné výrobky, které se na něj dostávají vytváří jistý obchodní tlak, ale výkyvy na trhu jsou často způsobeny módními trendy,“ dodal.

Hromadné propouštění z řad dělnických profesí podniku Preciosa se dotkne ostatních závodů po republice pouze minimálně. „Hlavními závody, kde k propouštění dochází je skutečně Turnov a Liberec. Na ostatních místech se jedná jen o několik zaměstnanců,“ upřesnil personální ředitel Preciosy Jiří Palát.

O dělnické profese je stále zájem
Preciosa při propouštění s úřadem práce plně spolupracuje. „Preciosa nám hromadné propouštění řádně oznámila. Z naší strany jsme nabídli možnost provedení informačních setkání se zaměstnanci. Na těchto jim chceme vysvětlit, kdy a kam se mají přihlásit. Samozřejmě se jim pokusíme maximálně pomoct při hledání nového zaměstnání,“ sdělila ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.
Úřad práce předpokládá, že by pro propuštěné zaměstnance neměl být příliš velký problém sehnat práci novou. V současné době je na trhu práce velká poptávka právě po dělnických profesích. „Jakkoliv je tedy ztráta zaměstnání velice nepříjemná a stresující záležitost, věřím, že se nám podaří pro propuštěné zaměstnance rychle najít práci novou,“ řekla Sadílková.

Nyní je na Liberecku velká poptávka po zaměstnancích dělnických profesí ze strany společnosti Denso, ale i dalších zaměstnavatelů, kteří mají své závody v liberecké průmyslové zóně. Jen Denso shánělo na konci března zaměstnance na 68 volných míst.

Společnost Preciosa, a.s. měla v roce 2000 přibližně pět tisíc zaměstnanců na území celé České republiky. Za měsíc, kdy vedení společnosti předpokládá odchod všech propuštěných zaměstnanců, bude Preciosa zaměstnávat přibližně čtyři tisíce zaměstnanců. Z tohoto počtu je více než polovina z Libereckého kraje, což Preciosu stále řadí mezi největší zaměstnavatele v regionu.

Jak ovšem vyplývá ze statistik, v poslední době opustily i mimo toto avizované hromadné propouštění společnost Preciosa další desítky zaměstnanců. Jak na dotaz Deníku uvedla ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková, za poslední tři měsíce se do evidence nezaměstnaných zařadilo zhruba šest desítek bývalých zaměstnanců této firmy.
„V současné době z těchto uchazečů o zaměstnání má již třetina novou práci,“ doplnila Kateřina Sadílková.

Krajský předseda Asociace samostatných odborů Milan Šubrt poukázal také na věkovou skladbu propouštěných zaměstnanců. „Pokud jsou mezi propouštěnými zaměstnanci také lidé nad padesát let, nebude zrovna pro ně jednoduché sehnat novou práci,“ poznamenal.
„Mnoho zaměstnavatelů sice neřekne přímo, že o starší zaměstnance nejeví zájem, ale prakticky je prostě nepřijme. To je skutečně velký problém. Myslím si, že zákonem dané odstupné, které Preciosa samozřejmě plní, měla zásadně rozšířit právě pro starší zaměstnance,“ řekl Milan Šubrt.

Preciosa měla podle něj také prokázat větší benevolenci k propouštěným zaměstnancům. „Společnost se profiluje jako významný donátor regionu a známý sponzor sportu. Mrzí mne, že si toto renomé nezachovávají také ve vztahu k zaměstnancům, které propouští pro nadbytečnost. Považoval bych to za seriózní,“ dodal šéf odborů.
„Chybu také sleduji v tom, že v Preciose působí pouze jedna odborová organizace. V případě více organizací by bylo vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odbory myslím si více plodné,“ poznamenal Milan Šubrt.