Od laviček v ten moment zaznělo přiopilé hulákání dvojice vzdáleně připomínající také zpět. „A to je odraz naší současné společnosti,“ glosoval moment Vladimír Opatrný, který stál, stejně jako řada dalších přítomných, u zrodu Občanského fóra v Jablonci.

Podle něj je současný vývoj popřením ideálů 17. listopadu. Věci veřejné nejsou profesionálně a eticky spravovány. „Výběr společenských elit je chybný a má znaky dřívějších personálně zabetonovaných a zakonzervovaných nomenklatur. Přes hrubá pochybění, morální i odborná selhání, zůstávají ve veřejném životě stejní tak zvaní představitelé,“ míní Opatrný s tím, že špatný výběr není společensky korigován.