Před blížící se akcí, která se má konat 17. června v Teplicích, však firma čelí nečekaným nepříjemnostem. Někteří její velcí akcionáři (statutární města Liberec, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Litvínov) totiž obdrželi anonymní oznámení o údajném podezření ze spáchání možných trestních činů podvod, korupce a sjednávání výhod při výběrových řízeních. Oznámení směřují proti vedení jednotlivých společností skupiny Severočeská voda.

Veškerá nařčení vedení společností důrazně odmítlo a označilo za lživá. Zároveň připravuje na obranu právní kroky v podobě trestního oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu křivého obvinění.

„Tato anonymní oznámení jsou pokračováním nezdařené snahy určitých politických a vlivových skupin připravit na letošní valné hromadě SVS odvolání představenstva společnosti a některých členů dozorčí rady a narušit tak transformační procesy započaté v roce 2019, kdy prostřednictvím společnosti SVS převzala města a obce kompletní kontrolu nad provozováním vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Anonymní oznámení navíc zneužívají jméno zaměstnanců společnosti a zaštiťují se jím. „Samozřejmě se budeme bránit, již připravujeme trestní oznámení a informovali jsme také naše zaměstnance,“ dodal Indra.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka jsou tvrzení obsažená v oznámení v přímém rozporu s kroky, které společnosti skupiny v posledních letech realizovaly: „Společnost SVS má již mnoho let implementovány ve svých procesech protikorupční mechanismy, které provedení činů naznačených v anonymech znemožňují. V současné době probíhá jejich přenášení i na celou skupinu Severočeská voda, která se připravuje na certifikaci protikorupční normy.“

Vedení společnosti o celé záležitosti informovalo i členy dozorčí rady a je připraveno na valné hromadě zodpovědět veškeré dotazy akcionářů. „Jsme připraveni se podrobit jakémukoliv auditu a samozřejmě budeme případně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení,“ dodává Špičák.