Dveře obřadní síně jabloneckého magistrátu se před svátky netrhnou. Přicházejí sem lidé z neziskových organizací, sportovci, senioři a umělci. Posezení s představiteli města před Vánoci se stalo v Jablonci milou tradicí.

Za seniory z domovů důchodců, kteří nemohou vážit cestu na magistrát pak vyráží primátor i náměstci osobně.

„Během roku se všichni vzájemně potkáváme a řešíme různé záležitosti ve spojitosti s městem a fungováním jednotlivých organizací a subjektů. Poklidná atmosféra adventních posezení je ale dobrou příležitostí k tomu, abychom všem subjektům a lidem, kteří je zastupují, poděkovali za celoroční práci a vyslechli si jejich radosti a starosti," vysvětlil primátor Jablonce Petr Beitl, který se všech setkání osobně účastní.

Třeba i vánočního posezení členů Jabloneckého klubu onkologických pacientů JAKOP. I přesto, že každý se ve svém životě setkal s rakovinou, vládla na předvánočním setkání v Klubu EX pohoda, vřelost i vědomí, že zdraví není samozřejmostí a každý, kdo prodělal tuto nemoc, se dívá na svět jinýma očima.

„Je obdivuhodné, jak jste se každý z vás dokázal vypořádat se svým osudem a dokážete využít plně každý okamžik svého života," smekl Petr Beitl.

Primátor také doplnil, že dlouhodobou snahou města je pravidelně podporovat rozvoj a modernizaci jablonecké nemocnice, a tím umožnit zkvalitňování zdravotnické péče. Nová onkologická ambulance začala pacientům městské nemocnice sloužit na podzim 2013. Náklady na její vybudování byly více než 26 milionů korun a byly kompletně hrazeny z městského rozpočtu.

Předvánoční setkání se seniory v domech s pečovatelskou službou již tradičně absolvují náměstci primátora pro sociální věci. Letos tak opět učinil Pavel Svoboda.

„Je moje milá adventní povinnost popřát seniorům hezké svátky vánoční a dobré vykročení do nového roku," upřesnil náměstek.

Postupně si tak Pavel Svoboda u kávy pohovořil či pohovoří s obyvateli domů v ulicích Boženy Němcové, Palackého, Opletalově, v Novoveské a v Kokoníně.

Navštíví také Domov důchodců ve Velkých Hamrech. Nikdy nepřijede s prázdnou, letos však už nevozí nic sladkého.

„Bylo to takové nošení dříví do lesa. Ke kávě vždy ochutnám něco z domácího tradičního vánočního cukroví, proto letos naděluji balíčky s ozdobou na stromek, jejímiž autory jsou děti z DDM Vikýř," svěřil se Svoboda.

Podle něj mají předvánoční setkání velký smysl. „Senioři tak mají možnost říci mi, co je trápí, co se od loňského setkání změnilo, co by bylo v jejich domech třeba opravit, nebo co jim naopak za uplynulý rok udělalo radost," doplnil náměstek Pavel Svoboda.