Na programu je živý betlém, vystoupení dětí ZŠ Desná s pásmem vánočních písní, povídání pana faráře o adventním čase, zahraje dechové kvinteto. Na místě je prodejní bazárek na pomoc Matouše, kluka trpícího Aspergerovým syndromem. „Jedná se o poruchu autistického spektra s postižením v oblasti sociální a komunikační,“ vysvětlila Ludmila Abrahámová za zúčastněné spolky. Matoušovi chtějí koupit počítač. (joh)