„Všechny soubory, které se účastní dětské části přehlídky Tanec srdcem, mají společné rysy: zaměřují se na rozvoj fantazie a tvořivosti, volí zajímavá neotřelá témata a kvalitní hudbu,“ vysvětlila Ludmila Rellichová z Tanečního a pohybového studia Magdaléna, které je spolupořadatelem přehlídky. Druhý přehlídkový večer patří postupové přehlídce mládeže a dospělých. Zhruba osmdesát dospělých interpretů každým rokem zaujme diváky obrazově nápaditými choreografiemi na různá témata. Jevištní formy se střídají od tanečního divadla k čistě pohybovému divadlu, které prezentuje například soubor Parau, Parau.

Pohled na Jablonec.
Jablonec už má svého architekta - Davida Pavlištu. Pracovat začne v dubnu

Vedle některých pedagogů pracují choreograficky již jejich žákyně. To je výsledek několikaleté činnosti v oblasti vzdělávání v rámci přehlídek i mimo ně, značně se tak oživil tvůrčí potenciál a pedagogický um jak v oblasti dětského tance, tak v oblasti tance mládeže a dospělých.

V regionu dnes působí několik významných těles, která pravidelně reprezentují region hned v několika celostátních přehlídkách a festivalech, ale i v zahraničí. Dva jablonecké soubory Parau, Parau a TS Magdaléna, z.s., druhý z nich má v posledních letech opakovaně i nominace na prestižní divadelní festival Jiráskův Hronov. Každoročně nominace na národní přehlídky v Kutné Hoře a Jablonci nad Nisou. Na závěr festivalu je pro účastníky i diváckou veřejnost připraveno vždy kvalitní představení profesionálního souboru. 

Rokytnická radnice.
Kraj pomůže s opravou oken na historické radnici v Rokytnici