Malí úhoři v tomto stádiu vývoje jsou totiž velmi vítanou a nepřehlédnutelnou potravou pro ostatní ryby, proto je jablonečtí rybáři vysazovali po naběračkách podél břehů nádrže především do míst s rákosím nebo trávou, kde nemusejí být tak snadnou kořistí.

„V pátek 9. dubna se úhoři vysazovali po celé České republice, respektive úhoří monté (malí úhoři kolem 8 cm délky). V přehradě jsou důležití proto, aby byla vyvážená rybí skladba (podíl dravých a nedravých ryb) v nádrži Mšeno,“ vysvětlil hospodář ČRS místní organizace Jablonec Vladimír Jiříček.

Celkem ČRS, výhradní dovozce úhoře říčního do České republiky, vysadí 640 kilogramů úhořího monté, což odpovídá 1 920 000 kusů v hodnotě téměř devíti milionů korun. Cena za jeden kilogram úhořího monté vychází tedy na necelých 13 640 korun.

Navýšené množství dovozeného monté v porovnání s minulým rokem vzrostlo na dvojnásobek oproti loňskému roku.

„Souvisí to s možností čerpání finančních prostředků z Operačního programu rybářství. Z celkového objemu dovezeného monté bude žádat ČRS o proplacení 451 kilogramů úhořího monté v hodnotě přes šest milionů korun,“ hovoří na svých webových stránkách Český rybářský svaz.

Úhoři se rodí pouze v Sargasovém moři, odkud jsou jako potěr unášeni Golfským proudem podél anglických a francouzských břehů. Tam jsou každým rokem odloveni a rozváženi po Evropě do stojatých vod rybníků a nádrží.

Jedinci, kteří dosáhnou 8–9 let života, dlouzí přes půl metru (60–70 cm), jsou rozmnožovacím pudem hnáni na strastiplnou pouť z rybníků a přehrad řekami (první překážkou jsou hráze nádrží, jako je ta jablonecká) zpět do Sargasového moře, kde se třou a plodí nové potomstvo.

V jablonecké nádrži Mšeno se přesto každoročně nechají chytit úhoři o délce 70 cm. „To musí mít člověk ale opravdu štěstí, v loni jsem na přehradě chytil úhoře o délce třiceti centimetrů, a to je málo,“ zmínil rybář Petr z Jablonce.