„V současné době rozkrýváme povrch komunikace hráze. Sloupy veřejného osvětlení nesly dva kabely, ty z architektonického hlediska chce město položit, aby nerušily vzhled okolí,“ uvedl provozní náměstek Technických služeb Jablonec Pavel Kozák s tím, že město jim akci zadalo a je jejím investorem.
Z těchto důvodů je hráz jablonecké přehrady uzavřena. S pokládáním kabelů začaly technické služby ve středu 24. října a práce potrvají přibližně dva týdny. „Záleží ovšem na povětrnostních podmínkách,“ doplnil Pavel Kozák.
Na hrázi přehrady vedly dva kabely. Jeden pro účel Povodí Labe, druhý patřil veřejnému osvětlení. Oba dva zmizí pod kamennou dlažbou hráze.
Dalším důvodem, proč se kabely vkládají do tělesa hráze je to, že kromě sloupů s veřejným osvětlením nesly kabely další sloupy, které by do budoucna měly být odstraněny. Počítá se také s variantou, že hráz bude mít osvětlení nové.
Město také uvažuje do budoucna s protipovodňovým zabezpečením. „Vize je taková, že by na straně u koruny hráze mohl být přeliv do štoly, přebytečná voda by se valila právě tudy,“ vysvětlil místostarosta Jablonce Otakar Kypta s tím, že se nejprve musejí vypracovat studie.
Úpravy hráze patří mezi poslední letní práce jabloneckých Technických služeb v tomto roce. Před zimní údržbou budou nadále, jak jim počasí dovolí, vyspravovat nezpevněné komunikace nebo prořezávat silniční vegetaci.
„Nyní již musíme být připraveni na zimní období. V současné době stroje přestavujeme na zimní údržbu,“ uvedl Pavel Kozák. Zimním období se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března. Technické služby jsou každoročně pověřeny zimním úklidem na místních komunikacích.