Přehrada Mšeno představuje oblíbené místo ke koupání. Aby modré smajlíky nenahradily ty oranžové symbolizující zhoršenou jakost vody, rozhodli se jablonečtí radní opět využít služeb liberecké společnosti Photon Water Technology (PWT). Ta využívá technologie nízko výkonného rezonančního ultrazvuku, který sice neřeší vlastní příčiny zhoršené kvality vody v nádržích, ale aktivně pomáhá se zajištěním dostatečné kvality vody pro koupání.

Právě sinice stojí často za zhoršenou kvalitou vody a jejich přemnožení souvisí s vnosem živin a koncentracemi fosforu. Služby pro zlepšení kvality vody letos poskytne liberecká společnost a město za práce zaplatí 820 000 korun. „Zvolili jsme stejného dodavatele služeb jako loni, protože prostředí jablonecké přehrady a celou problematiku zná,“ osvětlil rozhodnutí ekonomický náměstek Milan Kouřil.

Od června do září se tak na hladině první nádrže objeví dva ultrazvukové vysílače, které budou ponořeny 30 centimetrů pod hladinou na plovákových nosičích s fotovoltaickými jednotkami a ukotveny budou ocelovými lany s betonovými kotvami. Měly by přispět k prodloužení koupací sezóny u přehrady.

„Zařízení způsobuje vnitřní poškození organizmů. Konkrétně u sinic dojde k popraskání plynných měchýřků, u řas je poškozena vnitřní plazmatická membrána. Sinice vlivem ztráty vztlaku klesnou na dno s nedostatkem světla a dojde ke zpomalení jejich růstu a úplnému zastavení reprodukce,“ vysvětlil princip fungování výkonný ředitel PWT Petr Kvapil.

Podle něj se město snaží o komplexní přístup k řešení problematiky kvality vody v jablonecké přehradě. „Pro letošní rok je proto počítáno se souborem opatření, která zahrnují nejen využití ultrazvuku, ale i přípravu srážení živin na nátoku do přehrady a instalaci plovoucích vegetačních ostrovů fungujících na principu kořenové čistírny,“ dodal.

Společnost mimo jiné bude ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci provádět laboratorní zkoušky srážení fosforu z odebraných vzorků vody na nátoku do přivaděče z Bílé Nisy v Loučné nad Nisou. „Srážení fosforu je totiž další možností, jak omezit výskyt a množení sinic,“ zdůraznil Kouřil s tím, že se jedná v budoucnu o systémové a perspektivní řešení.

Výhodou ultrazvuku je šetrnost k životnímu prostředí. Provozováním nízkovýkonných rezonančních ultrazvukových zařízení na nádržích nevznikají žádné vedlejší produkty, pro ošetření vodních ploch nejsou potřeba žádné chemikálie. „V Libereckém kraji jsme technologii v minulých letech aplikovali kromě Mšena i na liberecké přehradě Harcov, Hamerském jezeře či Bažantníku v Sedmihorkách,“ podotkl Kvapil.

Se sinicemi se Jablonec poprvé potýkal v roce 2008, dočasný zákaz koupání platil v přehradě na konci srpna roku 2018, kdy množství sinic překročilo limit a hodnoty hrozily akutním poškozením zdraví. U Kiosku tehdy hygienici naměřili 430 300 buněk na mililitr a na pláži U Prutu 480 900. V obou případech tedy překročila jakost vody limit III. stupně.

V Liberci rekonstrukci odložili

Liberecká přehrada Harcov se měla dočkat letos plánované rekonstrukce, ale ta je opět odložena. Opravu potřebuje především koruna hráze, do které už zatéká. Obnovou projde i polorozpadlá žulová zeď, po které vede promenádní cesta od hráze směrem k pláž. Zmizet mají i letité nánosy bahna na dně přehrady a náklady jsou odhadnuty na 300 milionů korun. „Přibližně v polovině roku 2021 počítáme s podáním žádosti o registraci akce do dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi IV. Po zaregistrování akce a souhlasu ministerstva zemědělství jako poskytovatele dotace s vypsáním výběrového řízení bude toto vypsáno," uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. 

Mezitím Kancelář architektury města Liberec zveřejnila vizualizace, jak by mělo v budoucnosti vypadat okolí liberecké přehrady. Její návrh spočívá především v nahrazení nábřežní stěny širokým pobytovým schodištěm v celém úseku současné pláže. „Toto schodiště nabídne nejen pohodlný a bezpečný přístup do vody, ale také možnost pobývání a opalování v její těsné blízkosti,“ řekl Jiří Janďourek z Kanceláře architektury města. 

Součástí návrhu je také materiálová a designová kultivace ve formě kamenných detailů, nábřežní zdi i nového zábradlí, které bude součástí městského projektu úpravy promenádní cesty. „Dalším krokem je pak úsilí o bezpečné zokruhování bezmotorových cest kolem přehrady a tím i naplnění jejího rekreačního potenciálu,“ dodal Janďourek.