V době letních prázdnin od 1. července do 3. září dochází k omezení provozu na některých linkách MHD v Jablonci v podobném rozsahu jako v roce 2016. Kromě již standardně zavedených opatření (zrušení školních linek č. 131, 132 a 133, linky č. 118 a omezení spojů na ostatních linkách dle značení č. 40 a 44) budou provedeny úpravy a omezení na linkách 110, 112, 113, 114, 119 a 122.

Další informace sdělí na autobusovém nádraží v Jablonci, k nahlédnutí i na webu dpmlj.cz.

Letní změny na linkách MHD v Jablonci:

Linka č. 110 - zrušení spojů v pracovní dny v úseku Pražská – Rýnovice ve 13.27 (nahrazena linkou č. 112), Kokonín – Autobusové nádraží v 15.01, spoj s odjezdem v 16.15 z Kokonína bude končit v 16.30 na autobusovém nádraží, kde je zabezpečen přestup na linku č. 112 do Rýnovic. Zruší se spoje v úseku Rýnovice – Autobusové nádraží s odjezdem v 13.17 a v 13.47, začínat budou v 13.30 a 14.00 na AN (z Rýnovic je možno využít linku č. 112). Spoje jedoucí z autobusového nádraží do Kokonína v 9.45, 12.15, 14.30, 15.30 a 16.30 pojedou přes Malé Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín, pošta. Z této zastávky budou pokračovat v 9.59, 12.29, 14.46, 15.46 a 16.46 směr Autobusové nádraží přes Malé Vrkoslavice. Spoj s odjezdem v 5.45 z autobusového nádraží pojede přes Malé Vrkoslavice a v 5.55 bude ukončen v zastávce Janáčkova.

Linka č. 112 - zrušení spojů v sobotu a v neděli v úseku Autobusové nádraží – Rýnovice – Autobusové nádraží. Odjezd spojů v 13.05 a 16.05 v pracovní dny ze Žižkova Vrchu bude posunut na 13.20 a 16.20 hod.

Linka č. 113 – v období letních prázdnin nepojede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vedeny na lince č. 110.

Linka č. 114 – zrušení spojů v pracovní dny v úseku Autobusové nádraží – Březová a zpět v 14.06, 14.36, 15.06, 15.36, 16.06, 16.36 a 17.06 hod. (možno využít spoje linky č. 104). Spoj s odjezdem v 7.02 ze Sídliště Šumava bude začínat v 7.10 na autobusovém nádraží.

Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny v úseku Autobusové nádraží – Žižkův vrch v 16:30 hod. a v úseku Žižkův vrch – Autobusové nádraží v 13.20 a v 16.20 (ze Žižkova vrchu je možno využít linku č. 112)

Linka č. 122 – bude v provozu víkendová rekreační linka po trase z Jabloneckých Pasek do oblasti Břízek. Spoje od Nádraží Jablonecké Paseky pojedou v 12.08, 14.08, 15.08 a 16.28 hod, zpět z Břízek pojedou v 12.45, 14.17, 15.20 a 16.37 hod.