Jeden milion dvě stě tisíc korun na povinné akce Jablonce, jeden milion šest set tisíc na kulturu a sport, tři sta padesát tisíc na propagaci a režie koordinátora činí sto padesát tisíc. To je rozpočet na jedenáctý ročník projektu Jablonec nad Nisou 2010.

Na jednání zastupitelstva proběhl ze strany opozice protinávrh ponížit celkovou částku na projekt o dvacet procent. Protinávrh však zastupitelstvem neprošel.

„V době krize je částka na projekt vysoká, chtěl jsem ji snížit na dva miliony šest set devadesát pět tisíc,“ upozornil opoziční zastupitel Karel Dlouhý.

Město Jablonec na oživení kulturního a sportovního života občanů a návštěvníků města nechce šetřit, jelikož podpora poskytovatelů je pro město na další rok prioritou. To potvrdil i jablonecký místostarosta Petr Vobořil.

„Pokud bychom částku ponížili o dvacet procent, nemohli bychom subjektům garantovat, že by vůbec mohly připravované akce uskutečnit,“ argumentoval Petr Vobořil s tím, že za rok organizace uskuteční přibližně sto dvacet akcí.

Koordinaci projektu bude mít na starost Eurocentrum Jablonec, stejně jako realizaci povinných akcí, kterými jsou Velikonoční trhy, lampionový průvod, Nisa – řeka, která nás spojuje, Jablonecké kulturní léto, Den památek, podzimní slavnosti a Vánoční trhy.

„Eurocentrum je pouze zprostředkovatel a projekt pro nás představuje nulové náklady,“ upozornila ředitelka jabloneckého Eurocentra Marta Procházková.

V roce 2009 z rozpočtu podpořili celkem šedesát šest kulturních a padesát osm sportovních akcí. Pořadatelé akcí mohou získat žádosti o zařazení akcí do projektu v Eurocentru a na webových stránkách města do 30. října.