14. května 2008 se začala psát nová kapitola historické památky města Železného Brodu, zvonice vyhořelé přesně před rokem a jedním dnem. „Do roka a do dne,“ citoval Václav Horáček, starosta města slova klasika Aloise Jiráska, potažmo hrdiny jeho knihy Psohlavci Jana Sladkého Koziny. Práce provede specializovaná firma ze Slavonic, které leží na pomezí Jihočeského a Jihomoravského kraje. „Firmu jsme vybrali ve výběrovém řízení,“ upřesnil Horáček.Ještě v létě zastupitelé řešili, zda nevystavět repliku zvonice, jejíž realizace by přišla o zhruba polovinu peněz méně. Tím by ovšem stavba ztratila status památky. „Jsme rádi, že se město nakonec rozhodlo pro variantu rekonstrukce. Budeme opravy i dozorovat,“ uvedl Miroslav Kolka, vedoucí libereckého Národního památkového ústavu.

Specializovaná firma dorazila do Železného Brodu již v úterý, aby postavila kolem torza stavby lešení. Poté pracovníci odstraní všechny části, které hrozí pádem nebo nejsou způsobilé nést další konstrukční prvky. Zvonice bude zkušebně postavena ve Slavonicích, až poté se přesune do Železného Brodu.
Zvonice je unikátní nejen tím, že pochází z druhé poloviny 18. století, ale i dvojí nosnou konstrukcí. Jedna drží zvon, druhá kompletní stavbu.„Zvonice dostane celé nové obvodové krytí, vyměněny však musí být i nosné trámy pro zvon,“ upřesnil starosta. Firma se pod dohledem projektantů a památkářů bude snažit zachovat maximum původních prvků. „Konstrukce budou pokud možno jen doplněny a budou tvořit základ stavby,“ dodala Dana Picková z odboru památkové péče železnobrodské radnice.

Při požáru byl zcela znehodnocen a roztaven i památný zvon. „Repliku zvonu máme již objednánu u známého zvonaře Petra Manouška,“ doplnil Horáček.
Celkově by rekonstrukce měla město přijít na více než dva miliony korun. Město vyčlenilo 1,5 milionu korun ze svého rozpočtu, půl milion dorazil z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje. Souběžně pokračuje i veřejná sbírka, kterou město vyhlásilo v co nejkratším zákonném termínu od devastujícího požáru. Ten památku strávil loni 13. května. Vedení města si přeje, aby rekonstrukce doběhly do vánočních svátků. „Abychom mohli zvon rozeznít při svátcích klidu a míru,“ dodal starosta Horáček.