„Pracuji v nemocnici 30 let jako porodní asistentka. Dosavadní systém odměňování nelékařských pracovníků není v akciové společnosti zaručen a hlavně zaměstnanci, kteří jsou loajální k nemocnici mnoho let, se toho obávají. Současně je obava, aby nemocnice Jablonec nebyla jen okrajovou součástí Krajské nemocnice Liberec,“ shrnula za všechny Lenka Urbánková.

Petenti požadují, aby zůstal zachován statut nemocnice coby příspěvkové organizace. Právní forma akciové společnosti podle nich není pro nemocnici vhodná, příspěvková organizace je ze své podstaty neziskovou společností.

Podle zdravotnických odborů mají transformace obecně dopad na rozsah poskytované péče, v mnoha případech se měnila struktura nemocnic, pacienti musejí za péčí dojíždět, některá oddělení zanikla.

Ilustrační foto
Seniory v Jablonci obcházel neznámý muž, jedná se o sběratele podpisů pod petici

„Zaměstnanci v akciových společnostech ztratí garanci platů, nemocnice odměňují zaměstnance mzdou. Rozdíly mezi platy a mzdami jsou v tisících korunách měsíčně,“ popsal předseda jablonecké pobočky Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů (LOK-SČL), endokrinolog Miroslav Adam.

Podobná rizika vnímá i poslankyně a někdejší dlouholetá zaměstnankyně Nemocnice Jablonec Jana Pastuchová (ANO 2011). „Chci, aby nemocnice zůstala městská, aby nad ní mělo město plnou kontrolu. Pokud ji změníme na akciovou společnost, kde už se nějakého dílku zřekneme ve prospěch kraje, jak můžeme vědět, že zůstane jen u toho jednoho dílku? To může pokračovat a nemocnice pak může mít několik vlastníků. A těm půjde o zisk pro ně, nikoliv o zdraví a péči o lidi ve městě,“ vysvětlila, proč pod petici přidala i svůj podpis.

Atmosféra strachu

Část zdravotníků sdružených v odborech se obává, že transformace nemocnice přinese i tlak na snižování mezd. Kvůli tomu by podle odborů mohli odcházet lékaři i zdravotní sestry.

Mezi personálem nemocnice panuje podle několika zdrojů atmosféra strachu. „Hlavně starší personál má obavy, lidé se bojí veřejně něco říci. Protože v nemocnici pracují a chtějí tam pracovat nadále, bojí se vyjádřit odlišný postoj, než má vedení nemocnice,“ popsala Pastuchová.

To přiznávají i někteří zaměstnanci nemocnice. „Obracejí se na mne sestry, že mají strach, co bude v případě převodu dál. Pracuji v nemocnici 30 let, nikdy tady nebyla taková atmosféra strachu jako v posledních týdnech,“ zmínila lékařka laktační poradny Ivana Vraná.

Areál jablonecké nemocnice, letecký pohled.
Z jablonecké nemocnice akciovka? Odbory jsou proti, shánějí podpisy pod petici

Vedení nemocnice se snaží plánovaný převod statutu obhajovat. „Nemocnice je stabilní ve všech základních oblastech. Ta stabilita je ale relativně křehká,“ poznamenal ředitel nemocnice Vít Němeček.

Podle něj stoupá tlak na růst mezd, rostou ceny téměř všech vstupů, skončily zajímavé úhrady péče o pacienty s covidem-19. „HDP stagnuje, proto relativně klesá tempo růstu úhrad péče od zdravotních pojišťoven, které neodpovídá inflaci a růstu mezd. Tyto skutečnosti už ovlivňují rozpočet nemocnice na rok 2023, provozní zisk je naplánován na čistou nulu, zatímco v předchozích letech nemocnice vykazovala každý rok hrubý provozní zisk v řádu desítek milionů korun,“ vysvětlil Němeček.

Navíc je jablonecká nemocnice podle svého vedení v nevýhodném postavení oproti ostatním páteřním nemocnicím regionu i celé ČR, protože většina z nich dostává od svých majitelů desítky milionů korun každý rok z jejich rozpočtů.

Ilustrační foto.
Volná místa u zubaře na Jablonecku? Nemožné. Přibírají Všetaty nebo Praha

Vedení proto svému zřizovateli, tedy městu Jablonec, navrhuje změnit právní formu nemocnice na akciovou společnost, následně odprodat minoritní obchodní podíl (20 procent) Libereckému kraji za 300 milionů korun, konkrétně 37,5 milionu ročně po dobu 8 let. Kraj má o tuto operaci zájem, aby zajistil dobře fungující síť páteřních nemocnic v regionu.

Nemocnice tak podle Němečka získá nový významný zdroj peněz z rozpočtu kraje. „Tyto finanční prostředky nemocnice potřebuje, polovinu využije na rychlejší navyšování platů, tedy posílení personální stability, polovinu na pořízení nezbytných investic, na které nyní nemá peníze,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Jablonec.

Po případném vstupu Libereckého kraje do akciové společnosti bude posílena odpovědnost členů vedení nemocnice i jejího kontrolního orgánu. Zaměstnanci ze zákona získají jednu třetinu míst v dozorčí radě, budou tak mít přístup k informacím i vliv na chod nemocnice. „A zvýší se odolnost nemocnice proti jakékoli formě její privatizace,“ doplnil Němeček.

Jednání jsou na začátku

Návrh vstupu Libereckého kraje do nemocnice vzešel od samotného hejtmanství, které se tak snaží sjednotit roztříštěnou strukturu krajského zdravotnictví. „Zatím ale neexistují žádné dohody, jednání jsou teprve na začátku. Bližší informace lze sdělit až případně poté, co se s touto záležitostí seznámí zastupitelstva,“ upřesnil krajský náměstek pro zdravotnictví Vladimír Richter (ODS).

Liberecký kraj má čtyři páteřní nemocnice. V Libereckém kraji jsou akciovými společnostmi obě krajské nemocnice – v Liberci a České Lípě, nemocnice v Jilemnici a Semilech provozuje akciová společnost MMN. Ve všech drží Liberecký kraj majetkový podíl a přispívá na investice. Naposledy před dvěma lety vstoupil kraj do posledně jmenované. Za 21,67 procenta akcií zaplatí 187,5 milionu korun, taktéž s rozložením do osmi let.

Jedinou páteřní nemocnicí coby příspěvkovou organizací je dnes Nemocnice Jablonec. Diskuse o změně její právní formy probíhá od roku 2005.

O transformaci Nemocnice Jablonec na akciovou společnost musí rozhodnout mimo jiné jablonečtí zastupitelé. Jejich další jednání je naplánováno na čtvrtek 16. února. V programu ani v materiálech tento bod není.