„Divočáci tu působí na zemědělských plodinách značné škody, na zimu se pak stěhují do lesa. Bohužel, v době kladení mláďat se všežraví divočáci zaměřují též na srnčata, zajíčky i ptáčata. Potravu si divočáci hledají i rytím, čímž ale poškozují nejen louky a pastviny, ale dokáží vyrýt i čerstvě vysázené sazenice lesních dřevin," uvedl hospodář mysliveckého spolku Josef Hrdina.

Ke dni naháňky bylo v honitbě uloveno individuálně 18 divočáků, při naháňce pak tři prasata. Vzorky masa pak putovaly na veterinu, aby se vyloučil výskyt trichinelózy, která teď na Frýdlantsku řádí. Další naháňka proběhne 8. ledna pod Paličníkem.