V těchto dnech již popáté probíhá na školách projekt Příběhy bezpráví – měsíc filmů na školách, který pořádá společnost Člověk v tísni. Projekt vznikl jako reakce na nedostatečnou výuku moderních dějin na základních a středních školách.

Prostřednictvím filmu a následných debat s hosty, se žáci seznamují s nedávnou minulostí. „Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že mladé lidi období komunistického Československa zajímá. To potvrdilo i rozsáhlé dotazníkové šetření,“ uvedl ředitel a zakladatel projektu Karel Strachota.

Jednou ze stěžejních akcí Příběhů bezpráví je listopadový Měsíc filmů na školách. Počet škol, které se do něho zapojují, každý rok stoupá. V prvním ročníku jich bylo tři sta třicet, v aktuálním pátém filmy poputují do více než osmi set škol.

Letošní ročník pojali šířeji. Nevěnuje se jen holocaustu, ale stejně jako v předchozích letech poskytuje školám i materiály, které jsou zaměřeny na období komunistického Československa. K nim patří sada jedenácti krátkých filmů Za železnou oponou.

Největší novinkou letošního ročníku je udělení Ceny příběhů bezpráví. Jde o ocenění osobností za jejich postoje a činy v období komunistického Československa.

Do projektu Příběhy bezpráví se zapojily i jablonecké školy, a to Základní škola Na Šumavě, Základní škola Rýnovice, Základní katolická škola majora Rudolfa Háska a Základní a Mateřská škola Jugoslávská.

„K projektu se hlásíme každoročně. Chceme, aby děti věděly o nedávné historii a znaly ji,“ řekla ředitelka Základní katolické školy v Jablonci Jana Kocourková s tím, že host pan Vostřáb a film Holocaust III - za hradbou ghett se představí ve škole ještě tento týden.