Na desenskou radnici vznesl dotaz jeden z místních seniorů. „Jak je zajištěno, aby se při volbách nenakazil volič covidem-19 od členů volební komise? Mají členové potvrzení o očkování, test, prodělání nemoci,“ zeptal se Zdeněk Joukl.

U členů volebních komisí se nijak neověřuje zda byli očkování, či prodělali onemocnění covid-19. Nemusí také předkládat negativní test. Každý člen komise musí mít v průběhu voleb respirátor, členové komisí zároveň musí dodržovat bezpečnou vzdálenost a zvýšená hygienická opatření (dezinfekce volební místnosti, dezinfekce rukou, případné použití rukavic apod.)

„Doporučuji před návštěvou volební místnosti i po jejím opuštění provést důkladnou dezinfekci rukou. Při návštěvě volební místnosti použít také respirátor a dodržovat bezpečnou vzdálenost při kontaktu s jinými voliči, případně eliminovat na minimum kontakty s členy volební komise, například dobu strávenou ve volební místnosti,“ odpověděl tajemník desenské radnice Jaroslav Müller.