Jak se společnost Grepa „dostala“ do městského kamerového systému?
V roce 2010 přišla za společností Grepa společnost Telmo s tím, že získala zakázku na dodávku kamerového systému pro město Jablonec. A že dodá jen kamerové body a potřebuje někoho, kdo dodá datovou komunikaci. Pro nás to nebyl žádný problém. Dostali jsme nějaké zadání, to jsme splnili. Už v průběhu té zakázky došlo k úpravě. Kamera v Kokoníně by musela jít přes čtyři nové body, proto jsme se dohodli, že půjde po infrastruktuře Grepy a nemusí se investovat. Stejná situace nastala přímo v Jablonci. Domluvili jsme se na pět let, za níž zaplatilo Telmo marginální částku, která byla smluvně podložena. Díky tomu vznikl kamerový systém v té podobě, jaké byl. Vše jsme řádně předali s veškerou dokumentací. Asi rok poté přišel zásah blesku do kamery v ulici U tenisu a odešel datový spoj. V té době už nebyly peníze z města na to, koupit urychleně datový spoj. Byli jsme osloveni a tak kamera byla také přepojena na infrastrukturu Grepy. Po celé čtyři roky jsme datový tok pro kameru dodávali zdarma. Tehdy jsme to brali jako čest. Kamerový systém fungoval tak, jak fungovat má a byl dáván za vzor.

Další kamerové body přepojila do svých sítí společnost Grepa v roce 2016, tentokrát na objednávku města. Jak jste se domluvili?
V roce 2016 začala rekonstrukce věže radnice. Z ní se musely sundat antény mikrovlnného vedení. Kvůli tomu začala jednání přímo mezi mnou a tehdejším náměstkem primátora Milošem Velem. Na základě těch jednání Grepa připravila dvě nabídky. První na přemístění spojů, druhou na provoz. V dubnu přišly z magistrátu dvě objednávky. Jedna na přemístění spojů z radnice, což bylo čtrnáct kamer. To jsme učinili. Za čtrnáct dní přišla další objednávka, tentokrát od ředitele městské policie Luboše Raisnera na přemístění dalších sedmi kamerových bodů z radiových spojů na optiku. Město přitom žádnou optiku nemělo, proto se tyto další kamerové body přepojily opět na infrastrukturu Grepy. Bývalí koaliční partneři hledali čerta v tom, že tahle změna v kamerovém systému nebyla projednána žádnými vrcholnými orgány města. Ale to je věc, za kterou nelze vinit Grepu, protože ta součástí vlády nebyla, nebyla politicky aktivní a nevěděli jsme, jak fungují vnitřní procesy na magistrátu.

Jablonecký primátor Milan Kroupa na zasedání ustavujícího zastupitelstva na podzim roku 2018
ODS chce odvolat primátora. Atmosféra v jabloneckém zastupitelstvu houstne

Pak mělo začít město ale platit.
Provoz běžel od jara roku 2016 bez toho, aby vznikla objednávka na provoz datového toku, což jsem na magistrátu urgoval až do září 2018. Předposlední zastupitelstvo bývalého vedení magistrátu odhlasovalo, že se má udělat autorizovaný odhad, kolik stojí datové přenosy jdoucí přes Grepu do kamerového systému a že na jeho podkladech má dojít k vyrovnání mezi městem a Grepou. To už ale bylo těsně před volbami a já jsem se stal poté primátorem. Následoval hektické měsíce, kdy jsem pohledávku za městem neřešil, naopak řešil jsem složitou situaci v hromadné dopravě, která se měla k 26. lednu zastavit, řešil jsem tramvaj. Z důvodu střetu zájmů ale bylo třeba situaci řešit. Grepa neustále síť servisuje, platí elektřinu a to vše zcela zdarma. Firmu provoz kamerového systému doslova vysává.

Opravdu zcela zadarmo?
Udělal jsem zásadní chybu, protože jsem si magistrát rozmazlil. Když Petr Beitl a Miloš Vele přišli na radnici a já byl v té době volič ODS, tak Grepa zdarma napojila na internet školy, školky, radnici a oni zřejmě nabyli dojmu, že když Grepa může dělat věci zadarmo, proč by nemohla dělat zadarmo vše. Pak jsem se přiklonil k ANO a do vyjednávání se začaly promítat politické náhledy. Je pravda, že jsem mohl kamery odstřihnout, když město neplatilo, ale to jsem nikdy neudělal.

Koaliční partneři také kritizovali, že společnost Grepa nemá na všechny optické kabely věcná břemena.
Grepa má několik věcných břemen o různé vzdálenosti za řádově miliony, zaplaceno. Druhá část, kde nemá Grepa věcná břemena, vznikla na základě domluvy s městem, kde máme souhlas s uložením kabelové trasy v pozemcích města, protože jsme do svého výkopu dávali i trubku města, příkladem je třeba trasa mezi Radnicí a Komenského, Budovatelů a Větrná a další místa. Ono to není tak, že by si Grepa dělala všude co chce. Mám tady vyjádření města ke spolupráci se společností Grepa za dne 19. května 2015, kde je deklarována spolupráce při přípravě výstavby metropolitní sítě z důvodu snížení nákladů na realizaci této sítě byla uzavřena domluva o možnosti využití výkopů pro vedení elektrických kabelů, které byly položeny v rámci investičních akcí města se společností Grepa. Ta pak mohla své rozvody do těchto výkopů mohla vložit. Není to tedy tak, že by si Grepa dělala, co chtěla. Tady je jasné, že město s Grepou dlouhodobě spolupracovalo.

Primátor Jablonce Milan Kroupa.
Primátor Milan Kroupa čelí trestnímu oznámení kvůli vypnutí kamerového systému

Jedním z diskutovaných témat je vznik metropolitní sítě v Jablonci. Jak to s ní vypadá?
Nová garnitura se odmítá přihlásit k tomu, že by v Jablonci měla metropolitní síť vzniknout. Přitom jsem nabídl, že Grepa dá městu kabelovou trasu v každém potřebném směru a metropolitní síť vznikne vlastně hned a docela rozsáhlá. Metropolitní síť je strašně důležitá. Nemůžeme dát kamery třeba mobilnímu operátorovi. Samozřejmě, funkční to je, ale ve chvíli, kdy nastane jakýkoli problém, vymyslím si třeba teroristický útok, první, co se stane je, že vypne GSM. V tu chvíli samozřejmě město zhasne. Město potřebuje pevnou síť, tedy optiku. Nemůžeme tvrdit, že se to dá dělat jinak. My se tady zříkáme něčeho, co za neuvěřitelných podmínek můžeme získat.

Vaši kolegové napadali i to, že neexistuje mapa sítí Grepa.
Grepa je klasická komerční společnost, která má vlastní know – how a já přece také nevím, jaká je mapa UP nebo O2. To mi nikdo nedá. Město by podle územně analytických podkladů mělo vidět všechny sítě, ale nevidí, protože spousta sítí, ať již voda, odpady, vzniklo v dávných dobách a nebyly zakreslené. Objektivně, mapa sítí nebude nikdy dokonalá. Grepa byla vyzvána, aby své sítě do podkladů zakreslila, ale termín je šibeniční, to se nedá stihnout. Podle mne jde dokonce o porušení zákona, protože město, jmenovitě radní Štěpán Matek, chtělo nákres explicitně po Grepě. Správně by je měl chtít po všech provozovatelích jakýchkoli sítí. Město by mělo mít mapu sítí, to je v pořádku, ale nemělo by ji zneužívat jen vůči někomu.

Grepa žádala město o kolik peněz za tři roky neplacení?
V září loňského roku to bylo 1,7 milionu korun za kamery. Autorizovaný odhad pak přiřkl sumu atakující šest milionů korun. Grepa ale přistoupila na 2 miliony korun, protože ze zákona o veřejných zakázkách je právě tohle hraniční částka, která se do konce roku 2019 nemusí soutěžit. Abychom se nekriminalizovali, což nikdo nechce. To je ten můj střet zájmů. Říkám, ano, já to respektuji, ať se to vyřeší a ať je to za námi. Grepa nechce víc. Dnes je to ve stavu, že s ředitelem MP připravujeme dohodu o tom, že do té doby, než proběhne soutěž na dodávku dat do kamerového systému, tak provoz kamer bude smluvně zabezpečen Grepou za symbolickou korunu. Jen proto, aby to konečně bylo smluvně podloženo. Mě zastupitelé donutili říct, že to nikdy nevypnu, i když mi za data nebudou platit. To je to samé, jako kdyby měla energetická společnost odpřisáhnout, že nevypnou proud, i když za něj neplatíte.

#clanek|4116142

Považoval jste vypnutí kamerového systému za jediné možné řešení?
To bylo jediné možné řešení, protože koaliční partneři mě přesvědčovali, že Grepa systém vůbec neprovozuje. Když mi nevěříte, já část vypnu, běžte se na to podívat a hned to zase pustíme. Mohlo se jednat řádově o hodinu. Ale nikdo se podívat nešel, až za dva, tři dny. Schválně jsem udělal to, že Grepa vypnula jen část kamer. Nechtěl jsem město zcela oslepit. Nešlo devatenáct kamer, ale ty podstatné ano. Místo toho, aby řekli, ano, vidíme to, Grepa kamer provozuje, tak na společnost zaútočili: jak to, že právě jen těch devatenáct? Dobrá, běžte se podívat, Grepa vypne na chvilku i ten zbytek. To, že devatenáct kamer nešlo několik dní byla spíše jejich liknavost a nezodpovědnost. Nebyl to nátlak, já podléhám kolektivním orgánům města. Už tato chvíle ukázala, že koalice je prakticky nefunkční.

Pak přišla tisková konference Vašich koaličních partnerů, kde opět zazněly námitky k Vašemu střetu zájmů a možnosti Vašeho odvolání. Jak jste to vnímal?
Jako naprosté a bezprecedentní porušení koaliční dohody. Spíše tomu mělo předcházet nějaké smírčí řízení. Dnes to celé považuji za klukovinu, sporné bod jsem stáhl z jednání zastupitelstva. Jak Piráti, tak Společně pro Jablonec udělali dvě obrovské chyby, které nezapomenou ani oni sami. Ukázali slabost koalice. Jablonec bylo vždy seriózní město a bohužel se potvrdilo, že kam vstoupí Změna (součást Společně pro Jablonec), ať to bylo v Liberci nebo na kraji, koalice se rozpadne. Logicky nastalo to, že ODS jasně viděla, že je vhodná chvíle pro odvolání Petra Klápštěho, uvolněného radního, který jí byl od samého počátku trnem v oku.

Neudělal jste v téhle kauze i Vy nějakou chybu?
Právě vypnutí kamerového systému, byl tím nejhůře vnímaným počinem, který jsem za dobu vedení radnice udělal. Asi jsem měl mým oponentům dát třeba další dva měsíce, vysvětlovat, jak to s Grepou a jejími požadavky je. Celá ta kauza hrubě poškodila mé jméno, i když se snažím pro město z pozice primátora dělat maximum. Další moje chyba spočívala v tom, že jsem přece jen stále manažer než politik. Za poslední měsíc jsem ale dostal rychloškolení o politice ze všech stran.

Myslíte si, že současnou situaci jako primátor ustojíte?
Nejdříve se do mne pustili koaliční partneři, naprosto nezodpovědně. Opozici to tak moc nevadilo, protože oni si uvědomovali, že aktivní střet zájmů nejsem schopen aplikovat. Můžu říct, připravte odhad a dohodu, ale tu stejně musí někdo vzít a předložit Radě a zastupitelům. To není tak, že Kroupa řekne takhle a takhle a tak to bude. Ten střet zájmů je sám o sobě nesmysl, protože není možné ho aplikovat. Rozhodnutí je vždy na třiceti zastupitelích nebo devíti radních. Střet zájmů u mé osoby je prostě jen velká bublina, která za chvilku splaskne a zmizí. Jestli to ustojím nebo neustojím, to už je jen na svědomí lidí v jablonecké politice. Složení zastupitelstva není z hlediska obsazenosti funkcí úplně ideální a sestavit funkční koalici bude dost velký problém.

Jablonecký primátor Milan Kroupa na zasedání ustavujícího zastupitelstva na podzim roku 2018
ODS chce do koalice s ANO. Problémem může být střet zájmů jabloneckého primátora

ANO jedná s kým?
S Piráty a ODS.

Přitom mezi Vámi a ODS proběhla mediální přestřelka, když jste nejprve do médií hovořil o návratu ODS k penězovodům, načež ODS vyzvala ke svolání mimořádného zastupitelstva s jediným bodem, Vaším odvolání z funkce primátora.
To bylo podle mého jen politické gesto. Je ale pravda, že jsem se do médií nevyjádřil zrovna šťastně. Ale myslím, že jsem vše ODS rozumně vysvětlil Ona tahle situace nahrává ale i dalším subjektů. Starostové se už připravují na krajské volby a nechtějí vidět silného soupeře, což ANO může být. Stejně se to hodí ODS, protože to je strana, která v Jabloni vládla jen s jedinou čtyřletou přestávkou od revoluce. A je pravda, že ty cestičky spolupráce mají prošlapané a ví, co dělat, aby jim spousta věcí hrála do rukou. To jsem si ale plně uvědomil až v posledním měsíci, kdy se to na mne začalo hrnout ze všech stran. Prostě ODS se o sebe umí za ta léta politicky postarat.

Při sestavování koalice jste slíbil, že odejdete z pozice jednatele společnosti Grepa. Když se ohlédnete, nebylo by to schůdnější řešení?
Ono by to nemělo žádný význam. Já jsem to spíše neměl slibovat. Jedinou jednatelkou by byla moje žena a to přece nic neřeší. Jen bychom si doma večer řekli, co má udělat a ona to druhý den udělá. Nebylo by to poctivé. Zvolil jsem jinou cestu. A to je prodej firmy. V této chvíli mám čtyři zájemce, kteří předkládají své nabídky. Chtěl bych toto řízení dokončit do konce září, aby v říjnu, v listopadu přešla na nového majitele. Vše skončí a já se mohu věnovat práci primátora.