Po devítihodinové diskusi, nejprve o smlouvách se stavebními firmami v rámci projektu IPRM, posléze o důvodech odvolávání primátora, o tomto bodě zastupitelé ani nehlasovali. Primátor v křesle zůstal, na to opustila nadpoloviční většina zastupitelů jednací sál a jednání bylo skončeno půl hodiny po půlnoci, neboť zastupitelstvo nebylo ve zbylém množství usnášeníschopné.

Náměstkyně Zuzana Kocumová (Unie pro sport a zdraví) těsně před hlasováním o odvolání primátora nejprve upozornila na to, že v návrhu je chybně uvedeno, že tyto tři politiky chce z funkcí odvolat také klub její strany. „Ze tří našich zastupitelů ale odvolat primátora hodlají jen dva, Ladislav Dzan a Jiří Rutkovský. Já jsem proti, tudíž odvolání nepředkládá celý náš klub,“ prohlásila Zuzana Kocumová.

Na to okamžitě navázal primátor Korytář. „Vzhledem k chybě v návrhu tohoto usnesení odročuji tento bod na další jednání zastupitelů, až jej budete mít dobře připravený. Jsou tam faktické chyby,“ vyrazil Jan Korytář všem přítomným dech. „Politika je krásná věc, když ji ovšem umíte dělat,“ dodal s lehkou ironií a asi stovka jeho příznivců v sále jej odměnila bouřlivým potleskem a souhlasným bučením.

Na to Jan Korytář s ledovým výrazem ve tváři suše oznámil, že tedy jednání zastupitelů pokračuje dalším bodem, a to číslem tři. Martin Sepp (ČSSD) se okamžitě přihlásil do diskuse, a vyjádřil, že se chce vrátit k bodu předchozímu, tedy k odvolávání. Primátor mu skočil do řeči, že nyní se diskutuje o bodu následujícím, neboť předchozí bod byl odročen. „Ještě jsem stále primátorem. Odnímám vám slovo, bod byl odročen,“ překřičel Martina Seppa.

Další smeč přišel od Kamila Jana Svobody (Liberec občanům), který podal procedurální návrh, aby jednání zastupitelů nadále řídila místo Jana Korytáře náměstkyně Martina Rosenbergová (ČSSD). „Honzo, máš povinnost nechat hlasovat o návrhu zastupitelů, i když je předložený v průběhu jednání,“ nálehal Kamil Jan Svoboda na primátora. Marně.

Následovalo ještě několik pokusů od zastupitelů, kteří předkládali nové návrhy na odvolání primátora a obou radních. Ani o těchto návrzích nenechal primátor zastupitele hlasovat a stále si trval na tom, že věc je vyřízena a jednání je nyní u bodu tři, a že zastupitelům dovolí diskutovat pouze o tomto bodu, o ničem jiném.

„Máte podle jednacího řádu povinnost dát hlasovat o tom, zda bude tento bod zařazen do jednání zastupitelů. Porušujete jednací řád a navrch ještě zákon o obcích,“ řekl Jaroslav Morávek, zastupitel za KSČM, ale od Jana Korytáře se dočkal jen stále stejné odpovědi. „Odnímám vám slovo, nediskutujete o bodu, který teď právě probíráme,“ stál si na svém primátor.

„Pokud zastupitel navrhne zařadit do jednání nový bod, rozhoduje o tom, zda se bude tento bod probírat, jen a jen zastupitelstvo – svým hlasováním. Nikoliv primátor, který ve své křečovité snaze zachránit si svou kůži, porušuje jednací řád zastupitelstva i zákon o obcích,“ vysvětloval bývalý primátor Jiří Kittner (ODS). Také marně. Kamil Jan Svoboda ještě primátora žádal, aby nechal mluvit magistrátního právníka Audyho, aby ten zastupitelům vyložil jak jednací řád, tak zákon o obcích. To primátor ale nedovolil.

„Máme Apríla a máme také primátora, který odmítá respektovat jednací řád a zákon. Proto klub ODS opouští toto zasedání a odchází,“ řekl Jiří Kittner. Po jeho slovech se zvedli také další zastupitelé, ČSSD, dva zástupci USZ, Věci veřejné, KSČM a Liberec občanům. Zastupitelstvo nemělo potřebný počet hlasů, aby cokoli odsouhlasilo. Janu Korytáři nezbylo než jej ukončit. „Sejdeme se buď na mimořádném zastupitelstvu nebo na řádném na konci dubna,“ rozloučil se s přítomnými Jan Korytář.